Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Wydarzenia

Artysta w sutannie - wspomnienia Zbigniewa Goncerzewicza

...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...

Tymi słowami rozpocząłem wspomnienie o śp. księdzu Zbigniewie Rogali, moim przyjacielu, podczas mszy żałobnej odprawionej za Jego Duszę w kaplicy Domu Księży Emerytów w Kielcach.

Dla śp. Zbyszka "chlebem powszednim" był chorał gregoriański, ta najpiękniejsza modlitwa w której zachowana jest równowaga między słowem a muzyką, która daje możliwość skupienia i kontemplacji. W tej dziedzinie był wybitnym specjalistą nie tylko w naszej diecezji ale także w Polsce.  Moje słowa odnośnie muzyki "na początku był chorał" wywołał u Niego uśmiech, akceptację i zrozumienie.  Tak rozpoczęła się moja znajomość z ks. Zbigniewem od chwili, kiedy pełniąc obowiązki dyr.artystycznego Filharmonii Świętokrzyskiej, na wieść, że w 1991r. Kielce nawiedzi z pielgrzymką Jan Paweł II, zaoferowałem pełną współpracę Filharmonii w organizacji oprawy muzycznej Papieskiej Mszy św.

Więcej…

Wspomnienie Tomasza Liszki o ks. Profesorze

Ks.profesora Zbigniewa Rogalę poznałem w roku 1991, kiedy to jako młody adept sztuki organistowskiej podjąłem naukę w Studium Organistowskim w Kielcach, w którym to zostałem wkrótce nauczycielem gry na fortepianie. Znajomość nasza przechodziła zatem metamorfozę-od relacji uczeń-profesor, po wieloletnią współpracę sięgającą momentu odejścia ks.Rogali na emeryturę. Przez te długie lata miałem okazję poznawać kogoś wyjątkowego, człowieka z ogromną charyzmą,wielkiego profesjonalistę, niezrównanego znawcę chorału, źródło niezgłębionej wiedzy i wychowawcę wielu znakomitych organistów! Wielu z nich pracuje obecnie w parafiach naszej diecezji, jak też i w różnych miejscowościach w całej Polsce, a nawet poza granicami.

Więcej…

Ksiądz Zbigniew - wspomnienie Agnieszki Jędrusyny

1991 - msza mozartowska w 200 rocznicę śmierci kompozytora

To było moje pierwsze spotkanie z Ks. Rogalą, którego udział do tego projektu zaproponował mój Ojciec - Zbigniew Goncerzewicz, odpowiedzialny za stronę muzyczną "Mszy mozartowskiej". Na zakończenie Festiwalu Mozartowskiego, który przygotowali studenci kulturoznawstwa UWr zaplanowana została msza za duszę W.A. Mozarta w dwusetną rocznicę śmierci kompozytora. Liturgię zgodził się poprowadzić Ks. Rogala, stawiając niezrozumiałe wtedy dla mnie wymagania. Teraz je rozumiem.

 

Więcej…