Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 

Konkurs Multimedialny "Objawienia Fatimskie"

Regulamin Konkursu Multimedialnego 
"Objawienia Fatimskie" 
dla młodzieży gimnazjalnej,
organizowanego przez Stowarzyszenie "Święty Jacek" w Leszczynach

Cele konkursu:

Zachęcanie młodzieży do poznawania literatury o tematyce religijnej, pogłębianie ich wiedzy dotyczącej kultu świętych.

Wspieranie młodzieży w pogłębianiu uczuć religijnych.

Terminy:

I etap - prace  należy dostarczyć do organizatorów (Alicja Staszewska, Dorota Tokarska, Elżbieta Sańpruch, ksiądz Marek Dumin, ksiądz Władysław Świątek) w terminie do 10 lipca.

II etap - prezentacja 5 najlepszych prac przed komisją

III etap - prezentacja 3 najlepszych prac dla Parafian w czasie odpustu Parafialnego - 17 sierpnia 2017 r.

Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Prezentację multimedialną na temat Objawień Fatimskich należy przygotować w programie Power Point

2. Prezentacja powinna zawierać tekst i fotografie

3. Dopuszcza się stosowanie plików audio i video

4. Pracę należy dostarczyć na własnym nośniku CD

5. Prezentacja powinna zawierać minimum 15 a maksymalnie 25 slajdów

6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Stowarzyszenia "Św. Jacek".

Ocenie podlegają:

- Zgodność z tematem, samodzielność, estetyka pracy, oryginalność pomysłu

- Treść prezentacji i dobór fotografii

- Zastosowanie multimediów

- Opracowanie graficzne okładki płyty