Czas na majówki

Maj – miesiąc wyjątkowy pod każdym względem, miesiąc w którym świat po zimie budzi się do życia, wszystkie rośliny  rozpoczynają swój kolejny, coroczny cykl, pokazując nam jak silne jest w nich pragnienie życia. Takie samo pragnienie obejmuje też świat zwierząt, słychać rozśpiewane z radości skowronki, buszujące gdzie się da jaskółki, zające, sarny wreszcie mogą najeść się do syta. Pragnienie życia udziela się też i człowiekowi, zmęczonemu już ciągłymi przymrozkami i długimi nocami, zmęczonemu także zimową bezczynnością, tęskniącemu za ciepłem coraz wyżej i dłużej świecącego słoneczka.

Czytaj dalej:

http://stowarzyszenie.swiety-jacek.pl/2017/05/03/czas-na-majowki/

Maj ? miesiąc wyjątkowy pod każdym względem, miesiąc w którym świat po zimie budzi się do życia, wszystkie rośliny  rozpoczynają swój kolejny, coroczny cykl, pokazując nam jak silne jest w nich pragnienie życia. Takie samo pragnienie obejmuje też świat zwierząt, słychać rozśpiewane z radości skowronki, buszujące gdzie się da jaskółki, zające, sarny wreszcie mogą najeść się do syta?. Pragnienie życia udziela się też i człowiekowi, zmęczonemu już ciągłymi przymrozkami i długimi nocami, zmęczonemu także zimową bezczynnością, tęskniącemu za ciepłem coraz wyżej i dłużej świecącego słoneczka. Najpiękniejszy miesiąc w całym roku, pełen zieleni, rozkwitających pąków traw, kwiatów i drzew. Ten wiosenny nastrój, niezmienny od wieków, pozwala człowiekowi patrzeć z optymizmem i radością w najbliższą przyszłość, ta wiara w lepsze jutro skłania ludzi do wyśpiewania swej radości Bogu, a w sposób szczególny Jego Matce.