Pracowita niedziela chórzystów

Niedziela 18 maja obfitowała w godne uwagi wydarzenia, w których zaznaczył swe uczestnictwo nasz chór parafilany.

W trakcie sumy, w dniu urodzin Jana Pawła II dziękowaliśmy Panu za dar Jego kanonizacji oraz modliliśmy się w intencji ks. Jana Wojtyny z okazji 25 – lecia Jego kapłańskiej posługi.

Ks. Jan – syn leszczyńskiej parafii, z oddaniem buduje dzieła Pana słowem i przykładem. Znamy Go i cenimy za jego „powroty” do rodzinnej parafii, za Jego uśmiech, radość życia i modlitwy w naszej intencji. Dziękujemy Mu za to z całego serca i życzymy Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata kapłańskiego życia!

„Kapłanem być to szczęście jest bez miary, to życie z Bogiem, w Bogu

To między ludzi nieść światło wiary, na ziemi stworzyć niebo”

Wieczorem o 18.00 w Szklanym Domu w Ciekotach uczestniczyliśmy w koncercie poświęconym Janowi Pieniążkowi w 35 rocznicę jego śmierci.

„Ziemio kielecka, ziemio ukochana, łańcuchem Gór Świętokrzyskich jesteś przepasana

Jakże piękny twój krajobraz i twe wszystkie góry, i twe ciemne bory, lasy stoją kiejby chmury…”

Tą piękną pieśnią autorstwa Jana Pieniążka rozpoczął  chór Masłowianie koncert chórów i zespołów śpiewaczych  w Szklanym Domu w Ciekotach. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był GOK Masłów i Parafia Przemienienia Pańskiego w Masłowie. Koncert ten dedykowany był pamięci Jana Pieniążka w 35 rocznicę jego śmierci.

Kim dla naszego regionu był Jan Pieniążek? Był organistą, dyrygentem, kompozytorem, poetą i wielkim miłośnikiem muzyki  i folkloru górali  świętokrzyskich. Od 1918 roku związany z kielecczyzną zarówno poprzez pracę organisty, jak też działalność artystyczną. Pracował jako organista w parafiach leszczyńskiej, a następnie masłowskiej. Był animatorem życia kulturalnego w tychże parafiach, założycielem chórów, teatru amatorskiego, organizatorem uroczystości parafialnych i gminnych. Komponował pieśni kościelne, ludowe, patriotyczne. Za swą wieloletnią pracę kulturalną i artystyczną,której echa przekroczyły granice nie tylko regionu ale również kraju, został wyróżniony przez papieża Pawła VI medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Jego pieśni i melodie przepełnione miłością do Boga, ojczyzny i kieleczyzny, stały się cząstką folkloru świętokrzyskiego.Są wciąż żywe i chętnie wykonywane przez kolejne pokolenia chórzystów .

W koncercie, oprócz już wspomnianych Masłowian, wzięły  udział chóry i zespoły z gminy Masłów (z Barczy, Dąbrowy, Woli Kopcowej i „Golica” z Mąchocic), chór „Antidotum” z Kielc i wreszcie nasz chór z Leszczyn. Atmosfera była podniosła i gorąca (w dosłownym tego słowa znaczeniu również). Śpiewający zaprezentowali w swym repertuarze  pieśni Jana Pieniążka jak też i innych kompozytorów.Występ chóru leszczyńskiego składał się z dwóch części: pierwsza zawierała pieśni religijne, druga: utwory patriotyczne. Stanowił on zwieńczenie wszystkich prezentacji. Spotkał się z zainteresowaniem słuchających i został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie wszystkie chóry i zespoły,  wspólnie, pod jedną batutą wykonały pieśń „Pójdę ja pójdę” skomponowaną przez J.Pieniążka do wiersza Marii Konopnickiej. Nie obyło się też bez wspomnień, zwłaszcza że na widowni obok przedstawicieli władz gminnych i mieszkańców zasiadali czterej synowie kompozytora. Po koncercie w trakcie rozmów kuluarowych z naszym organistą, ze łzami w oczach wspominali czasy spędzone w Leszczynach. Pan Leszek – najstarszy syn Jana Pieniążka wyznał, że bardzo pragnął rozmowy „z kimś z Leszczyn”.  Takie spotkania to nie tylko przeżycia artystyczne i duchowe. Ich zadaniem jest „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”.