Przysłowia na listopad

Jak listopad ciepły – marzec mrozem przewlekły.

Gdy listopad mroźny, to lipiec nie groźny.

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.

Listopad marcowi za rodzica służy i marcowe psoty wróży.