Słowo na sierpień

„Gdy brakuje światła wszystko staje się niejasne,
nie można odróżnić dobra od zła,
drogi prowadzącej do celu od drogi, na której błądzimy bez kierunku.”
– Papież Franciszek