Get Adobe Flash player
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Powołania

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

 

1.      Ks. Wojciech Pedrycz - wyświęcony w 1931 r.

2.      Ks. Wincenty Dudzik z Cedzyny - wyświęcony w 1952 r.

3.      Ks. Marian Gołąbek z Bęczkowa - pracuje w Kanadzie - wyświęcony w 1957 r.

4.      Ks. Ryszard Bugajski - pracuje w diecezji gdańskiej - wyświęcony w 1987 r.

5.      Ks. Marian Gil - oblat, pracuje w Kanadzie - wyświęcony w 1988 r.

6.      Ks. Edward Kuzka - wyświęcony w 1989 r.

7.      Ks. Jan Wojtyna - wyświęcony w 1989 r.

8.      Ks. Mirosław Błoniarz z Bęczkowa - wyświęcony w 1991 r.

9.      Ks. Dariusz Matuszewski - wyświęcony w 1993 r.

10.   Ks. Krzysztof Bujak - pracuje w diecezji sosnowieckiej - wyświęcony w 1994 r.

11.   Ks. Grzegorz Zacharski - wyświęcony w 1998 r.

12.   Ks. Grzegorz Jarosław Bugajski - pracuje w diecezji sosnowieckiej - wyświęcony w 2001 r.

13.   Ks. Zbigniew Noga - misjonarz w Afryce - wyświęcony w 2001 r.

14.   Ks. Andrzej Zawadzki - misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej - wyświęcony w 2002 r.

 

Kleryk Patryk Kundera - Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Kleryk Daniel Olejarczyk -  Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Kleryk Marek Zawadzki - Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Kleryk Paweł Bałaga - Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

 

BRACIA ZAKONNI POCHODZĄCY Z PARAFII

 

1.      Sylwester Bugajski - paulin, zmarł w 1989 r.

2.      Feliks Staszewski  - franciszkanin

3.      Wojciech Snopek - bonifrat

4.      Kleryk Maksymilian Michcik - michalita

 

SIOSTRY ZAKONNE

 

1.      S. Antonina Grzegorczyk - sercanka

2.      S. Maria Gola - sercanka

3.      S. Jadwiga Galera - jadwiżanka

4.      S. Marianna Gil - albertynka

5.      S. Zofia Zaborek - urszulanka

6.      S. Stanisława Skrzeczowska

7.      S. Aniela Pojdo - urszulanka

8.      S. Aniela Błoniarz - nazaretanka

9.      S. Aniela Czaja - Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

10.   S. Antonina Bugajska - nazaretanka

11.   S. Janina Mańka - sercanka

12.   S. Helena Gola - sercanka

13.   S. Zofia Waldon  - Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

14.   S. Dorota Hińcza - służebniczka starowiejska

15.   S. Lucyna Bujak - franciszkanka

16.   S. Beata Bieniek - dominikanka

17.   S. Marta Gałkiewicz - kanoniczka Ducha Świętego

18.   S. Anna Komorowska - felicjanka

19.   S. Agnieszka Waldon - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

20.   S. Ewelina Dudzik - zmartwychwstanka