Wielka Niedziela – Rezurekcja

 

Niedziela Wielkanocna – to ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen wielkanocnej radości, gdyż celebrujemy cud zmartwychwstania. Poranną mszę rezurekcyjną (łac. resurrectio: zmartwychwstanie) rozpoczyna uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Kapłan, ubrany w złotą kapę, podnosi ustawiony przy Grobie Pańskim krzyż ozdobiony czerwoną stułą – znak Jezusa-Kapłana, który ofiarował siebie za nasze grzechy (krzyż ten w okresie wielkanocnym umieszczony przy ołtarzu). Następnie ksiądz trzykrotnym śpiewem ogłasza zmartwychwstanie Chrystusa. Idący w procesji ministranci niosą krzyż i figurę Zmartwychwstałego, kapłan zaś trzyma przed sobą monstrancję z Hostią. Procesja kończy się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu Ciebie, Boga wysławiamy”.

W Wielkanocną Niedzielę kapłani odprawiają msze w białych szatach. Czytania przedstawiają świadectwo świętego Piotra o zmartwychwstaniu Chrystusa (Dz 10,34a.37-43), wezwanie do wierności „temu, co w górze” (Kol 3,1-4) oraz relację o przybyciu kobiet i apostołów do pustego grobu (J 20,1-9). Przy ołtarzu ustawia się figurkę Zmartwychwstałego Jezusa z chorągwią w ręku jako symbol zwycięstwa Syna Bożego nad śmiercią, wystawiana aż do uroczystości Wniebowstąpienia.

Triduum Paschalne kończy odprawienie wieczornych nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.