Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu dzieci z klas trzecich, które przygotowują się do przyjęcia I-szej Komunii św. jako wyraz wdzięczności za Najświętszy Sakrament złożyły w darze czerwoną różę.
Wielki Czwartek to dzień, kiedy swoje święto obchodzą kapłani.
Z tej okazji
nasze serdeczne życzenia i modlitwy kierujemy w stronę Ks. Proboszcza, Ks. Kanonika, Ks. Władysława oraz Ks. Piotra i wszystkich kapłanów pochodzących z naszej parafii, a także tych, którzy w naszej parafii pełnili kapłańską posługę:


Niech Dobry Pasterz, daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze ich kapłańskiej posługi.
Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kapłanów niech swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski.
Szczęść Boże!