Kto śpiewa, dwa razy się modli

{#emotions_dlg.smile}

” Kto śpiewa, dwa razy się modli „

Św. Augustyn

Schola  młodzieżowa

Powstała w 2005 roku z inicjatywy pana organisty Tomasza Liszki. Przez okres  9-letniej pracy,
w naszym repertuarze można znaleźć wiele pieśni i piosenek religijnych. Dużą grupę stanowią pieśni maryjne, ale też kolędy i pastorałki. Są też pieśni w języku łacińskim, części stałe Mszy świętej, czy piosenki patriotyczne, a nawet i ludowe. Do scholi należało bardzo dużo osób, niektóre z nich wyjechały na studia, inne podjęły pracę zawodową.

W chwili obecnej, zespół działa pod nazwą scholi Młodzieżowej.

W skład zespołu wchodzą:  Brelak Karolina, Brzoza Katarzyna, Kaczmarczyk Natalia, Kaczmarczyk Patrycja, Krajcarz Kinga, Krajcarz Klaudia, Kryszczak Karolina, Święcich Anna, Święcich Emilia.

Nasz śpiew rozbrzmiewa nie tylko przy akompaniamencie organ, ale również gitar. Śpiewem ubogacamy przede wszystkim liturgię Mszy świętej, ale również inne uroczystości organizowane w naszym kościele takie jak: jasełka, śpiew ze Św. Mikołajem, uroczystości patriotyczne oraz coroczne festyny organizowane z okazji święta naszego patrona – Świętego Jacka Odrowąża.  Schola młodzieżowa bardzo często towarzyszy nowożeńcom, w czasie uroczystych Mszy ślubnych, na które to okazje posiada w swym repertuarze wiele pięknych i treściowo odpowiednich pieśni.

Działalność naszej scholi nie ogranicza się tylko do śpiewu podczas Mszy św. Braliśmy udział  w koncercie podczas obchodów 400-lecia naszej parafii, które odbyły się w dniach 15-17 sierpnia 2010 roku. Do tego występu przygotowywałyśmy się ponad dwa miesiące.  Repertuar który zaprezentowałyśmy nosił nazwę „Ave Maria „. W skład którego wchodziło kilka pieśni maryjnych, wykonanych w układzie dwu i trzygłosowym.

Wspólnie z chórem naszej parafii koncertowaliśmy m.in. :

– Koncert kolęd i pastorałek (Wiślica, 2006 rok);

– Wspólne kolędowanie w kościele w Szczukowicach (Szczukowice, 2008r.);

– Wspólne kolędowanie (Leszczyny,  2010 rok – Koncert pod nazwą „Pożegnanie Żłobka”)

– Uroczystość  patriotyczna  – 70 rocznica śmierci żołnierzy  AK „Wybranieccy”  (Leszczyny,  dn. 21.07.2013r).

Mimo licznych zajęć takich jak szkoła, studia czy praca, zawsze staramy się znaleźć czas aby śpiewem wspólnie chwalić Naszego Pana {#emotions_dlg.smile}

Śpiew nas łączy, śpiew pozwala nam wyjść z trosk i kłopotów, śpiewem w myśl sentencji św. Augustyna – można podwójnie się modlić.

„Śpiewając głosem, śpiewając sercem, śpiewając ustami – śpiewamy swoim życiem”