Mecz i ognisko w Bielinach

W dniu 21 września 2013 roku Nasi ministranci, którzy licznie stawili się przed wyjazdem na mecz wraz z Ks. Tomaszem udali się do Parafii pw. Św Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach na zaproszenie Ks. Proboszcza Jana Wojtyny, gdzie odbył się mecz piłki nożnej. Zwycięsko z tego spotkania wyszli Nasi Ministranci. Mecz ten był sprawdzianem dla Naszych ministrantów przed kolejnymi potyczkami z innymi drużynami ministranckimi. Po meczu odbyło się wspólne ognisko przy Kościele w Bielinach gdzie ministranci obu parafii mogli wymienić się doświadczeniami zarówno z za ołtarza jak i z gry w piłkę nożną, a które przygotował Ks. Proboszcz Jan Wojtyna.

Za Serdeczne przyjęcie Nas Dziękujemy Ks. Janowi oraz wikaremu Ks. Piotrowi Białkowi.