Nabożeństwa różańcowe 2016 „Żywa Korona Maryi”

W tym roku, w związku z obchodami jubileuszu 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dzieci na specjalnej planszy przyklejały obrazki przedstawiające ludzi, którzy przed wiekami pielgrzymowali na Jasną Górę. Prawdziwą ozdobą nie są diamenty, ale ludzie, którzy kochali Maryję.

Modlitwa różańcowa była ulubioną modlitwą św. Jana Pawła II, który w Liście Apostolskim o różańcu Rosarium Virginis Mariae napisał, że droga pobożności Maryjnej jest drogą do Jezusa.
Cieszy fakt, że w nabożeństwach różańcowych tak licznie uczestniczyły dzieci zwłaszcza z klas III, które przygotowują się do I-szej Komunii św.