Słowo Biskupa Kieleckiego na zakończenie roku miłosierdzia

Drodzy Bracia i Siostry!

Dobiega końca Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. Pragnęliśmy, aby ten rok był prawdziwym czasem spotkania z miłosierdziem Boga. Chcieliśmy doświadczyć bliskości Boga w Jezusie Chrystusie i dostąpić Jego miłosierdzia, ale także dążyliśmy do tego, aby wszyscy ludzie skorzystali  z łask ofiarowanych przez pośrednictwo Kościoła w tym roku jubileuszowym, szczególnie w jubileuszowych kościołach stacyjnych.

Wyrażam wdzięczność wszystkim duszpasterzom, którzy w jakikolwiek sposób animowali przeżywanie Roku Miłosierdzia przez wiernych naszej diecezji. Dziękuję szczególnie księżom proboszczom i kustoszom kościołów i sanktuariów jubileuszowych oraz kapłanom w nich posługującym za troskę duchową o wiernych i pielgrzymów. Bogu niech będą dzięki także za każdego wiernego, który skorzystał z łask tego czasu i podejmował uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy!

Święty Rok Miłosierdzia dobiega końca, ale został on ogłoszony po to, aby zawsze w codzienności żyć miłosierdziem, którym Bóg Ojciec od zawsze nas ogarnia. Dlatego życzę wszystkim Wam, Umiłowani Diecezjanie, abyście dostąpiwszy miłosierdzia, obdarzali nim innych.

Na koniec serdecznie zapraszam wszystkich do Bazyliki Katedralnej w Kielcach w niedzielę 20 listopada br. na godz. 16.15. Sprawując Eucharystię, będziemy dziękować Bogu za wszelkie łaski, którymi nas w Roku Jubileuszowym obdarzył oraz prosić, aby dobre owoce tego czasu trwały w nas.


Polecam Was, Wasze rodziny i parafie opiece Maryi, Matki Miłosierdzia i Jej przemożnemu wstawiennictwu.


Z pasterskim błogosławieństwem Wasz Biskup


+ Jan Piotrowski

____________________


Nr OA – 99/16 Kielce, dnia 7 listopada 2016 r.