Święci nie przemijają…

15 listopada 2015 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Leszczynach wcielili się w rolę świętych i błogosławionych. W pięknych strojach, z charakterystycznymi dla każdego świętego atrybutami, uczestniczyli we Mszy Świętej.

Po odczytaniu Ewangelii miała miejsce prezentacja świętych, którą pięknie poprowadził ks. Władysław przypominając, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. 18 uczniów zapoznało zebranych w kościele ze swoimi patronami i ich życiem.

Poznając świętych i ich życie mamy wzór do naśladowania, aby łatwiej było dotrzeć do obranego celu- nieba. Św. Jan Paweł II wzywał: Nie lękajcie się być świętymi! Dlatego podczas swojego pontyfikatu ogłosił tylu świętych i błogosławionych.