Uroczystości patriotyczne

„1 września 1939 roku o godz. 4.45 pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej skłądnicy wojskowej na Westerplatte. Trzeba pamiętać, że część załogi stanowili żołnierze ze stacjonujacego w Kielcach 4 pp.
Westerplatte stało się symbolem rozpoczęcia II wojny światowej. 
Mało, kto wie jednak, że już 5 minut wcześniej rozpoczął się niemiecki nalot dywanowy na miasteczko Wieluń koło Częstochowy, podczas którego zginęło prawie 1200 cywili, a miasto w 75 proc. zostało zniszczone.

Po przegranych walkach granicznych oddziały Wojska Polskiego zaczęły wycofywać się w kierunku Wisły, a ich śladem podążały siły niemieckie. 5 września 2 Dywizja Lekka ruszyła na Kielce i walkach z nielicznymi oddziałami polskimi około południa zajęła miasto. Z nielicznymi? Tak bowiem tego samego dnia na rozkaz Naczelnego Wodza płk Glabisz wyprowadził z miasta większość sił polskich, które zajęły pozycję obronne od Zagnańska po Kajetanów.” Tymi słowami Dionizy Krawczyński z SRH „Jodła” rozpoczął opowieść wojenną przy kościele Św. Jacka w Leszczynach 13 lipca 2014 roku.

Poprzez pełne poruszajacych akcji widowisko historyczne licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości związanych z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz 71 rocznicą potyczki pod Leszczynami zapoznali się z historią Polski, odważną walką i poświęceniem swojego młodego życia przez działających w naszym regionie partyzantów, dla których hasło „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” było życiowym drogowskazem.

Widowisko historyczne poprzedzone było uroczystą koncelebrowaną Mszą Świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił Oficjał Sądu Biskupiego w Kielcach ks. Karol Stach, a także ks.Jarosław Bugajski oraz Proboszcz ks. Ryszard Zaborek. We Mszy Świętej wzięły udział zaproszone poczty sztandarowe: 4 Pułku Piechoty Legionów AK, Koła Nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, szkół z Leszczyn, Cedzyny, , Bęczkowa, im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Górna; kombatanci – nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń i rodziny poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy Armii Krajowej; reprezentanci władz rządowych i samorządowych, posłowie i europosłowie, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Leszczyn i Mąchocic Kap., panie z kół gospodyń wiejskich z Leszczyn i Mąchocic Kap. oraz licznie przybyli parafianie.

Doniosłość wydarzeń podkreślił swym śpiewem patriotycznych hymnów chór leszczyński.

Część oficjalną zakończono ustawieniem brzozowego krzyża i składaniem wieńców przez uczestników uroczystości pod pomnikiem poległych na polach leszczyńskich partyzantów z oddziału „Barabasza”: Stanisława Łubka „Orlicza”, Sławomira Werensa „Sławek”, Stanisława Borkowskiego „Kanarek”, Henryka Giżyckiego „Heniek” i Bronisława Sitarskiego „Tadek”.

Następnie parafianie i goście mogli usiąść przy wspólnym ognisku, zjeść pieczoną kiełbaskę i wraz ze scholą młodzieżową włączyć się w śpiew piosenki żołnierskiej.

Wydarzenia rocznicowe zostały dofinansowane przez Fundację Banku Zachodniego WBK W ramach „Banku Ambitnej Młodzieży” oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach.