Wielkie Śpiewanie w Leszczynach

Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie całym swoim życiem….” (św. Augustyn)

16 sierpnia, dzień po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i w przededniu odpustu św. Jacka – patrona naszej parafii, nasz kościół parafialny po raz wtóry otwarł swe gościnne podwoje dla muzyki chóralnej. Organizatorami drugiego już „Wielkiego Śpiewania od Bogurodzicy do Łysicy” byli nasz ksiądz  proboszcz Ryszard Zaborek oraz Stowarzyszenie „Święty Jacek”. Chęć uczestnictwa zgłosiły: Chór parafii św. Józefa Oblubieńca NMP z Zagnańska, Chór parafii św. Józefa Oblubieńca NMP z Bielin, Chór Masłowianie, Zespół Artystyczny Golica i nasz leszczyński chór parafialny.

 

Jeszcze nie znikł zapach ziół i kwiatów zwiniętych w barwne wianki i przyniesionych w dniu poprzednim tradycyjnie do kościoła, jeszcze zdawało się w jego murach słychać ostatnie akordy pieśni „O Maryjo w niebo uniesiona” a my śpiewem na Mszy świętej zainaugurowaliśmy kolejne już spotkanie chórów.

 

Po Mszy św. rozległ się dumny, dostojny hymn „Bogurodzica” w wykonaniu mężczyzn, zwiastował on rozpoczęcie przeglądu pieśni chóralnej. Jeszcze tylko krótkie powitanie wygłoszone przez księdza proboszcza i przed ołtarzem głównym zaprezentowały się ze swym repertuarem przybyłe na spotkanie zespoły. Zarówno dobór repertuaru jak tez poziom artystyczny poszczególnych  wykonawców był bardzo wysoki. Spotkanie zakończyliśmy wspólnie wykonana naszą regionalną „Łysicą”. DO śpiewu dołączyła również licznie zgromadzona publiczność i wierni wtórując gromkim „HEEEJ”…

 

Było to drugie takie spotkanie z muzyka chóralną w naszej parafii i mamy nadzieje, że stanie się ono tradycją! Spotkania takie dają nam – chórzystom możliwość wymiany doświadczeń, zachęcają do doskonalenia poziomu artystycznego, do sięgania po nowe, trudniejsze utwory, a wreszcie są tez miejscem integracji wielkiej rodziny chóralnej. Pragnieniem naszym jest przybliżenie wszystkim parafianom tego rodzaju muzyki i zaszczepienie w ich serca miłość do niej. Zachęca nas do tego wyraźnie wzrastające zainteresowanie naszymi przeglądami, czego wyrazem była duża ilość przybyłych na to spotkanie wiernych z naszej parafii.

 

Bardzo dziękujemy im za gorące brawa, za serdeczne słowa uznania i włączenie się do wspólnego śpiewu. Wszystkim wykonawcom życzymy wielu sukcesów i miłości do muzyki i śpiewu o jakiej mówi w swej sentencji św. Augustyn – niech ich życie zostanie wypełnione tym, co śpiewają, a śpiew niech będzie radością dla ludzi i chwałą dla Boga.

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE ZA ROK!!!!