70 rocznica śmierci żołnierzy AK „Wybranieccy”

 

Relacja z uroczystości.

70 lat … Tyle dokładnie minęło od tragicznej śmierci 5 partyzantów: „Orlicza” – Stanisław Łubek,”Sławka” – Sławomir Werens, „Kanarka” – Stanisław Borkowski, „Heńka” – Henryk Giżycki i „Tadka” – Bronisław Sitarski, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta pod Leszczynami.

W minioną niedzielę odbyły się uroczystości upamiętniające to smutne wydarzenie z 19 lipca 1943 roku, na którym wspominaliśmy bohaterstwo walczących o naszą wolność partyzantów z Oddziału Barabasza „Wybranieckich”. Spotkanie rozpoczęło się zbiórką pocztów sztandarowych: Korpusu Jodła Armii Krajowej, Koła 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, Koła Nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach, Rycerzy Kolumba ze Skarżyska-Kamiennej im. Matki Bożej Ostrobramskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Mąchocic Kapitulnych, Ochotniczej Straży Pożarnej z Leszczyn, Szkoły Podstawowej z Cedzyny i Leszczyn oraz Szkoły z Bęczkowa, które następnie udały się do kościoła p.w. Świętego Jacka, by wraz z gośćmi i parafianami wziąć udział we Mszy Świętej w intencji żołnierzy Armii Krajowej.

Eucharystia koncelebrowana była przez Kapelana Rodzin Katyńskich w Kielcach – księdza dr. Andrzeja Kaszyckiego oraz gospodarza parafii – księdza Ryszarda Zaborka. Oprawę muzyczną ofiary Mszy Świętej zapewnił tutejszy chór, który m.in. z wirtuozerią wykonał pieśń „Bogurodzica”.Zabrzmiał również „Polonez” okraszony grą skrzypiec, który „wzniósł w górę nasze serca”.

Po błogosławieństwie wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik partyzantów AK. Tu nastąpiło powitanie przybyłych gości:

kombatantów – żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, Oddziałów: D. W. „Wybranieccy”, „Jędrusiów”, Zgrupowania „Nurt-Ponury”, Żołnierzy Oddziału „Szarego”, Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz żołnierzy Korpusu Jodła, w skład którego weszły wszystkiego oddziały Armii Krajowej w ramach „Akcji Burza” oraz ich rodzin;

szwagierkę płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” Amelię Sołtysiak wraz z córką Małgorzatą Sołtysiak;

Stefana Sitarskiego – rodzonego brata poległego partyzanta „Tadka”, który przybył wraz z żoną Alicją oraz swoimi synami: Andrzejem i Witoldem;

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Beatę Oczkowicz;

Senatora RP, Posłów na Sejm RP, władz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu, Gmin;

Dyrekcje i Grona Pedagogiczne przybyłych szkół;

Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne;

przedstawicieli Zakonu Rycerzy Kolumba ze Skarżyska-Kamiennej im. Matki Bożej Ostrobramskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Instytutu Chemii UJK w Kielcach, Telewizji Polskiej S.A – Oddział w Kielcach,

oraz licznie przybyłych parafian.

Wydarzenie obfitowało w wiele wspaniałych chwil. W czasie pokłonu przed pomnikiem poznaliśmy szczegółowo historię potyczki poległych partyzantów. Podniosłość wydarzenia upiększył występ chóru parafialnego. W oku zakręciła się łza wzruszenia przy wierszu Wojciecha Grzegorczyka-Poniewierki pt. „Łysico, Łysico…” wyrecytowanym przez Elżbietę Sańpruch. Wysłuchaliśmy wspomnień naocznego świadka tych wydarzeń sprzed 70 lat Stanisława Galery pochodzącego z Radlina, podziękowań i wspomnieniu lat okupacji kpt. Pelagii Barwickiej – Prezes Koła 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Przy akompaniamencie akordeonu i gitar schola z Leszczyn prowadzona przez Tomasza Liszka zachęciła zgromadzonych do śpiewu piosenek żołnierskich. Po złożeniu wieńców przed pomnikiem, duchową ucztę zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem „Roty” pod batutą dyrygenta Zbigniewa Goncarzewicza.

A co dla ciała? Na wszystkich uczestników uroczystości na placu kościelnym czekała pyszna gorąca żołnierska grochówka, kawa, herbata i napoje przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną.

 

Relacja zdjęciowa w galerii na naszej stronie <kliknij tutaj>