Chór z Leszczyn w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

„Nużmy dziś krześcijanie

Serdecznie się radujmy

Dnia dzisiejszego

Iż nam się narodził

z czystości panieńskiej

Syn Boga żywego”

W niedzielę 2 lutego chór po raz kolejny w tym roku wyruszył na „kolędowanie”.Tym razem wystąpiliśmy w Bazylice Bożego Grobu w Miechowie.

Nad całością przygotowań i prowadzeniem czuwał nasz p.organista Tomasz Liszka.

Jako preludium przed mszą św.zabrzmiały 3 kolędy, których treścią było oczekiwanie, narodzenie i adorowanie Małego Jezusa.Podczas mszy św. śpiewaliśmy kolędy oraz części stałe – psalm wykonała p.Ewa Bobrowska, modlitwę powszechną – p.Adrian Janus.

Po mszy św.wykonaliśmy montaż poetycko-muzyczny. Wierszowane słowo o kolędach i piękne życzenia w imieniu całego chóru złożyła p.Alicja Staszewska. W krótkim koncercie wykonaliśmy kilka starych kolęd, które są przepiękne w swej prostocie i archaicznym brzmieniu. W murach zabytkowej Bazyliki Bożego Grobu nabrały one bardzo specyficznego, dostojnego charakteru.Na zakończenie, przy akompaniamencie organ i klarnetu, z ust p.Ewy Bobrowskiej popłynęły słowa modlitwy dziękczynnej.

Swe uznanie dla naszych starań Miechowianie wyrazili gromkimi brawami, a my wróciliśmy bardzo zbudowani i uradowani tym, że  było nam dane chwalić Bożą Dziecinę w miejscu  gdzie znajduje się wierna kopia Grobu Pana.