II Rodzinny Rajd Pieszy

Referat Kultury Fizycznej i Sportu Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają do udziału w II Rodzinnym Rajdzie Pieszym „Kielce znane i nieznane”, który odbędzie się w dniu 14 września br. pod patronatem i z udziałem Ks. Biskupa Mariana Florczyka.

Rajd rozpocznie się na Placu Jana Pawła II, przy kieleckiej Katedrze, o godz. 10.00. Trasa będzie wiodła przez Karczówkę i Grabinę pod krzyż powstańców na Bruszni. Podczas wędrówki, w związku z 150-tą rocznicą Powstania Styczniowego, nawiedzimy miejsca związane z tym wydarzeniem; modlić się będziemy za bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, za nasze parafie i rodziny. Rajd zakończy się wspólnym piknikiem na Stadionie przy ul. Kusocińskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie młodzież i starszych, rodziny oraz grupy parafialne.

 

Ks. Inf. Jan Szarek

Wikariusz Generalny

 

Ks. Krzysztof Banasik

Diecezjalny Referent Kultury Fizycznej i Sportu