Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Jana Wojtyny

Niedziela – 18 maja – w tym dniu ks. Jan Wojtyna, pochodzący z naszej parafii, a obecnie proboszcz parafii w Bielinach, obchodził 25 rocznicę święceń kapłańskich. Ksiądz Jan odprawił sumową Mszę świętą i skierował do nas swoje słowa: podziękował za dar życia swoim rodzicom, wspomnienia z lat dziecięcych, czas ministrancki, spotkanych na swej drodze ludzi, którzy mieli mieli wpływ na jego formację.

 

Z okazji tego srebrnego jubileuszu życzymy Księdzu błogosławieństwa Bożego do dalszej gorliwej posługi pasterskiej i wspaniałych owoców swej pracy. A patron Jan Paweł II, którego rocznicę urodzin obchodziliśmy w tym dniu i dziękowaliśmy za jego dar kanonizacji, niech będzie dla niego żywym przykładem i  wyprosi naszemu rodakowi ks. Wojtynie wiele łask Bożych. Szczęść Boże!