Komunikat Biskupa Kieleckiego

ZAPROSZENIE NA XXXII PIELGRZYMKĘ KIELECKĄ NA JASNĄ GÓRĘ 5-13 SIERPNIA 2013 ROKU

Ukochani Diecezjanie.

Zbliża się termin rozpoczęcia tegorocznej, już XXXII Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej na Jasną Górę. Nasza Diecezja włącza się w nurt wielkiej rzeki pielgrzymów udających się od tysięcy lat do miejsc szczególnej hojności Boga rozdającego tam swoje łaski. Wyruszymy na Jasną Górę, gdzie znajduje się tron Królowej Naszego Narodu. Jezus, bowiem zechciał to miejsce i ten cudowny Obraz obdarzyć mocą swego miłosierdzia. Poprowadzi nas sam Jezus z ewangelicznym zawołaniem „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5,13).

Słowa te określają jednoznacznie, kim jest chrześcijanin dla świata – jest solą ziemi. Sól nadaje smak codziennym potrawom. Przy pomocy soli konserwowano jedzenie na długie miesiące. Sól była przez długie wieki źródłem dochodów dla kasy królewskiej.

Jezus Chrystus stał się solą dla świata. Nadał światu inne oblicze. Darował światu zbawienie. Tak samo chrześcijanie stali się solą dla świata. Nadają światu nowe oblicze. Niosą Chrystusa i Jego zbawienie. Pod wpływem chrześcijan zmienił się świat kultury grecko-rzymkiej. Znikło niewolnictwo, które dziś przywracane jest pod różnymi postaciami. Kobieta uzyskała prawdziwą godność. Człowiek ubogi, bezdomny stoi przed Bogiem na równi z bogatym 2 i uczonym. Wszyscy mamy jednego Ojca w niebie. Wszyscy jesteśmy braćmi w Jezusie Chrystusie.

Słowa „Wy jesteście solą ziemi” wyznaczają nam misję, którą mamy do spełnienia wobec współczesnego świata. Czy my mamy to przypominać światu? Przecież jest papież, biskupi, wyższe uczelnie. Niech one przypominają.

– Przypominanie nie wystarczy. Radio i telewizja nie wystarczy. Sam przykład świętych też nie wystarczy. Potrzebne jest świadectwo ludzi wierzących. Jezus mówi: „Wy jesteście solą ziemi”. Dziś osobiście zwraca się do mnie: ty jesteś solą ziemi.

Wyruszam na pielgrzymkę. Nie idę, by być bohaterem, by mnie podziwiano. Nie idę też, by dawać dobry przykład znajomym, parafianom. Decyduję się na ten rodzaj modlitwy. Podejmuję trud, aby spotkać Boga i przynieść Go do domu, do środowiska życia, do pracy. Podejmuję trud, aby przez spotkanie z Bogiem odnależć sens swojego istnienia i przekazać tę „sól” otaczającemu światu.

– Jesteście solą ziemi dla Polaków, którzy tracą zdolność i umiejętność świętowania. Supermarkety niech będą pełne w dni powszednie. W dniu świątecznym odnówmy drogi do świątyni. Społeczeństwo, które nie świętuje traci sumienie, poganieje…

– Jesteście solą ziemi dla Polaków, którzy walczą o życie. Chrześijanin za żadną cenę nie może wybierać śmierci dziecka, śmierci człowieka chorego i starego, nawet na jego żądanie.

– Jesteście solą ziemi dla Polaków. Modlitwą złamiecie ducha lekceważenia Bożych Przykazań w sejmie, w rządzie, bo nie jesteśmy narodem, który mówi Bogu: nie będę słuchał Twoich przykazań. Modlitwą pielgrzyma wołajcie: Panie i panowie parlamentarzyści! Nie przegłosowujcie uchwał laickiej ideologii.

Jesteście naznaczeni znakiem chrztu świętego. Brońcie Polskę przed poglądami, które opłaca neopogański świat biznesu i walcząca z Bogiem masoneria.

– Jesteście solą ziemi. Modlitwą pielgrzyma wyproście ratunek dla polskiej rodziny zagubionej często na emigracji, dla rodziny, ktora troskę religijnego wychowania dzieci oddaje w obce ręce.

– Jesteście solą ziemi. Modlitwą pielgrzyma przyprowadżcie całą parafię przed tron Maryi.

Drodzy Diecezjanie.

Wszyscy nie możemy udać się na szlak pielgrzymkowy. Wszyscy możemy jednak włączyć się w pielgrzymowanie duchowe. Prosimy Księży Proboszczów i Księży Wikariuszy o wystawienie w kościołach księgi duchowego pielgrzymowania, by chętni mogli się wpisać i łączyć się duchowo z pielgrzymami. Zaproście do tej łączności ludzi chorych, starszych i cierpiących. Na pielgrzymce codziennie będzie sprawowana Eucharystia w intencji duchowych pielgrzymów. Ofiarujmy do skarbca pielgrzymkowej modlitwy to, na co nas stać: pamięć, medytację, post, jałmużnę. Wszyscy jesteśmy solą ziemi.

Tradycyjnie Pielgrzymka rozpocznie się koncelebrowaną Eucharystią w Wiślicy 5 sierpnia o godz 17.00 . Pod duchowym przewodnictwem Księdza Biskupa Kaimierza Gurdy pielgrzymi dotrą do Kielc 8 sierpnia i zostaną powitani o godzinie 14.00 na Kaweczczyźnie. O godz 15.30 zapraszamy na Plac Jana Pawła II na uroczystą Eucharystię z obrzędem sakramentu małżeństwa zawieranego przez pielgrzymów. Przed tronem Jasnogórskiej Królowej Polski kieleccy pielgrzymi staną dnia 13 sierpnia.

Modlę się, by nas wszystkich w braterstwie pielgrzymkowym zjednoczyło błogosławieństwo + Boga Ojca + Syna Bożego i + Ducha  Świętego. Amen.

+ Kazimierz Ryczan

BISKUP KIELECKI