Koncert w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

„Pan kiedyś stanął na drodze
Szukał ludzi gotowych pójść za nim”

Pan stanął na drodze św. Jana Pawła II i Jana XXIII. Znalazł w nich ludzi, którzy oddali mu się bezgranicznie. Całym swym życiem dawali nam świadectwo Chrystusowej nauki. Byliśmy dumnymi świadkami Ich drogi do świętości. 27 kwietnia, w dniu kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka i Papieża Jana XXIII oddaliśmy Im hołd naszym skromnym śpiewem i modlitwą.

 

Podczas mszy świętej o godz.16.00. dziękowaliśmy Panu Bogu za dar jakim dla nas Polaków jest kanonizacja Papieża Jana Pawła II. Utwory  śpiewane podczas mszy świętej, jak też w późniejszym krótkim koncercie, są częścią przygotowanego przez nas repertuaru, który będziemy prezentować podczas pobytu w Wiedniu i w Sanktuarium w Mariance, gdzie udajemy się na zaproszenie tamtejszej Polonii. Zawiera on utwory religijne, patriotyczne i klasyczne (Wieniawski, Moniuszko, Chopin). Na zakończenie wspólnie z wszystkimi, którzy przyszli aby nas posłuchać, wykonaliśmy naszą świętokrzyską „Łysicę”. Mamy nadzieję, że jej echo dotarło tam, dokąd w Cyprysowej Barce dopłynął Nasz Święty Rodak – wszak był On wielkim miłośnikiem gór i folkloru.

Po mszy świętej odbyły się też uroczyste „obłóczyny” w nowe stroje poświęcone przez naszego ks. proboszcza Ryszarda Zaborka, któremu bardzo dziękujemy za życzliwość i ojcowską troskę. Są one uszyte na wzór skromnego habitu dominikańskiego, jaki nosił patron naszej parafii – św. Jacek. Będziemy je nosić z dumą.