Konkursy wiedzy o Fatimie i plastyczny rozstrzygnięte!

Z okazji 100-tnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie odbyły się konkursy: wiedzy dla uczniów kl. IV-VI i plastyczny kl. I-III.

Konkurs plastyczny Spotkania dzieci z Maryją przeznaczony był dla kl. I- III.

Napłynęło 45 prac wykonanych przeróżnymi technikami. Wszystkie były piękne i ciekawe. Najbardziej jury spodobały się rysunki: Natalii Dudzik, Ady Bałakier, Mai Januchty z Cedzyny, Maksymiliana Nowaka, Szymona Pająka, Mateusza Wawrzkiewicza, Wiktorii Kmiecik z Mąchocic oraz Dominiki Pałygi, Dominiki Kobiec, Ali Krawczyk, Maćka Palaka z Leszczyn.

Konkurs wiedzy przebiegał w 2 etapach: szkolnym i parafialnym. Największą wiedzę  o objawieniach w Fatimie zaprezentowali:

1. Kinga Pałyga kl. V ze szkoły w Leszczynach

2. Zofia Kociełkiewicz kl. z Cedzyny

3. Filip Gałkiewicz z Radlina

Ponadto wyróżniono:

Tomasza Krajcarza z Cedzyny

Gabrysię Kobiec z Leszczyn

Kacpra Palaka z Leszczyn

Kacpra Kwiecińskiego z Radlina

Gabrysię Śledzik z Mąchocic

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Święty Jacek, które było współorganizatorem konkursów.
Dziękujemy uczestnikom, a zwycięzcom gratulujemy!