Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Palmową 14.04.2019r.

1. Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w myśl wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego podaje do wiadomości, że Sebastian Brzoza alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, pochodzący z tutejszej parafii, przez posługę Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego otrzyma Święcenia Diakonatu. Święcenia te będą miały miejsce w Bazylice Katedralnej w Kielcach 11 maja 2019r. o godz. 10.00.

Kto zna nieprawidłowości i przeszkody zabraniające wyżej wymienionemu przyjęcia świeceń diakonatu, w sumieniu zobowiązany jest poinformować o nich Księdza Proboszcza tutejszej wspólnoty parafialnej.

Przełożeni i Wychowawcy alumnów Wyższego Seminarium  Duchownego w Kielcach proszą Księdza Proboszcza, Kapłanów, Siostry zakonne i Wiernych parafii o modlitwę za wspomnianego kandydata do święceń diakonatu oraz o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego z tutejszej wspólnoty parafialnej.

2. Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej zwana Palmową rozpoczyna Wielki Tydzień. Na wszystkich Mszach świętych obchodzimy pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, czego znakiem są poświęcane dzisiaj palmy.

3. W Wielki Wtorek będziemy odwiedzać chorych udzielając sakramentów świętych od godz. 1000 Leszczyny, Mąchocice i Podmąchocice, a od godz. 1100 Radlin i Cedzyna. Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii.

4. Codziennie przed mszą św. możliwość spowiedzi do środy włącznie.

5. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800, po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Podczas tej Mszy Św., dzieci klas trzecich, które w tym roku przystąpią do pierwszej Komunii św. dziękować będą za dar Eucharystii. Jako wyraz wdzięczności każde z dzieci złoży kwiat, a po Mszy św. pozostaną jeszcze na krótkiej adoracji. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy w Wielki Czwartek do godz. 2200.

6. Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Od rana adoracja w Ciemnicy. Nabożeństwo Wielkopiątkowe rozpoczniemy Drogą Krzyżową o godz. 1630 po czym nastąpi liturgia Adoracji Krzyża zakończona Komunią św. i przeniesieniem Pana Jezusa do Grobu. W tym dniu nie odprawia się mszy św., jedyną ofiarę złożył na Krzyżu Jezus Chrystus. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (co do jakości i ilości). Starajmy się przeżyć ten dzień  w szczególnej powadze i skupieniu.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i  Grobie do godz. 2300:

1000  – Dzieci

1900  –  Koła Różańcowe 

2000  –  Domowy Kościół

2100  –  Chór Parafialny

2200  –  Młodzież

Adoracja indywidualna do godz. 2300.

7. Wielka Sobota –  dzień przebywania Pana Jezusa w Grobie.  Poświęcenie pokarmów od godz. 900 do 1200 co pół godziny. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 1900 poświęceniem ognia i paschału, następnie poświęcona będzie woda i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, po czym sprawowana będzie msza św. Wigilii Paschalnej. Przynosimy  ze sobą świece. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 2200.

8. Msza św. Rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego poprzedzona procesją, celebrowana będzie o godz. 600 Następne Msze św. o godz. 900, godz. 1030, 1200, o godz. 1600

9. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w sprawowanych obrzędach Wielkiego Tygodnia, a także do adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie. Kościół w Wielki Piątek i Wielką Sobotę otwarty będzie od godz. 800.

10. Zbiórka lektorów i ministrantów w Wielką Środę po Mszy św. o godz.17.00

11. Także w Wielką Środę próba Scholi dziecięcej w o godz. 16.00.

12. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom Radlina. Byli obecni: Jugo Halina, Bysiak Joanna, Marchut Agnieszka, Mikołajczyk Janina, Gajda Ewa.

W przyszłym tygodniu zapraszamy do sprzątania Kościoła kolejnych mieszkańców Radlina. W Wielki Czwartek do południa o godz. 9.00 i w Wielką Sobotę po zakończeniu poświęcenia pokarmów po godz. 12.00.