Powołania

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

 

1.      Ks. Wojciech Pedrycz – wyświęcony w 1931 r.

2.      Ks. Wincenty Dudzik z Cedzyny – wyświęcony w 1952 r.

3.      Ks. Marian Gołąbek z Bęczkowa – pracuje w Kanadzie – wyświęcony w 1957 r.

4.      Ks. Ryszard Bugajski – pracuje w diecezji gdańskiej – wyświęcony w 1987 r.

5.      Ks. Marian Gil – oblat, pracuje w Kanadzie – wyświęcony w 1988 r.

6.      Ks. Edward Kuzka – wyświęcony w 1989 r.

7.      Ks. Jan Wojtyna – wyświęcony w 1989 r.

8.      Ks. Mirosław Błoniarz z Bęczkowa – wyświęcony w 1991 r.

9.      Ks. Dariusz Matuszewski – wyświęcony w 1993 r.

10.   Ks. Krzysztof Bujak – pracuje w diecezji sosnowieckiej – wyświęcony w 1994 r.

11.   Ks. Grzegorz Zacharski – wyświęcony w 1998 r.

12.   Ks. Grzegorz Jarosław Bugajski – pracuje w diecezji sosnowieckiej – wyświęcony w 2001 r.

13.   Ks. Zbigniew Noga – misjonarz w Afryce – wyświęcony w 2001 r.

14.   Ks. Andrzej Zawadzki – misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej – wyświęcony w 2002 r.

 

Kleryk Patryk Kundera – Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Kleryk Daniel Olejarczyk –  Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Kleryk Marek Zawadzki – Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Kleryk Paweł Bałaga – Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

 

BRACIA ZAKONNI POCHODZĄCY Z PARAFII

 

1.      Sylwester Bugajski – paulin, zmarł w 1989 r.

2.      Feliks Staszewski  – franciszkanin

3.      Wojciech Snopek – bonifrat

4.      Kleryk Maksymilian Michcik – michalita

 

SIOSTRY ZAKONNE

 

1.      S. Antonina Grzegorczyk – sercanka

2.      S. Maria Gola – sercanka

3.      S. Jadwiga Galera – jadwiżanka

4.      S. Marianna Gil – albertynka

5.      S. Zofia Zaborek – urszulanka

6.      S. Stanisława Skrzeczowska

7.      S. Aniela Pojdo – urszulanka

8.      S. Aniela Błoniarz – nazaretanka

9.      S. Aniela Czaja – Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

10.   S. Antonina Bugajska – nazaretanka

11.   S. Janina Mańka – sercanka

12.   S. Helena Gola – sercanka

13.   S. Zofia Waldon  – Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

14.   S. Dorota Hińcza – służebniczka starowiejska

15.   S. Lucyna Bujak – franciszkanka

16.   S. Beata Bieniek – dominikanka

17.   S. Marta Gałkiewicz – kanoniczka Ducha Świętego

18.   S. Anna Komorowska – felicjanka

19.   S. Agnieszka Waldon – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

20.   S. Ewelina Dudzik – zmartwychwstanka