CHÓR NA JASNEJ GÓRZE

O Mario! moja miłości, moja nadziejo złota!

 

Słońce w ciemności, źródło żywota!

 

Gdy spojrzę w Twoje niebiosa, zaraz weselszy być muszę;

 

Szczęście, jak rosa spływa mi w duszę.

 

Z tej Jasnogóry zdroje łask biją…

Błogosław Maryjo!

 

W pochmurny, deszczowy poranek listopadowy spod naszego kościoła wyruszyły 4 autokary pełne wiernych pragnących złożyć swe prośby i troski u stóp Jasnogórskiej Pani. Tym razem w pielgrzymce parafialnej wziął udział nasz chór i schola. Pragnęliśmy oddać hołd Królowej Naszego Narodu i Naszych Rodzin najlepiej jak potrafimy- śpiewem!

Jasna Góra objawiła nam się spowita mgłą i skąpana deszczem. Nie zniechęciło nas to do wstąpienia na wały obronne , z których nasi przodkowie bohatersko  bronili wolności ojczyzny i wiary. Stąpając po śladach dziadów – rozpamiętywaliśmy Mękę Pana Jezusa.

Mieliśmy też okazję poznać dokładniej historię klasztoru i Cudownego Obrazu z relacji przewodników. Podziwialiśmy zgromadzone tu skarby kultury i sztuki podarowane Pani Jasnogórskiej jako wota wdzięczności i miłości za doznane od Niej łaski przez „wielkich tego świata „m.in. św. Jana Pawła II, króla Jana III Sobieskiego, Jana Kazimierza, Zygmunta III Wazę. Znajdują się tu pamiątki z miejsc kaźni i męczeństwa naszych rodaków. Świadczą one o wielkiej czci, miłości i zawierzeniu Matce Bożej nie tylko spraw i trosk codziennych, ale też losów narodu polskiego.

Godz.17.00

„Sancta,Sancta,Sancta Maria…”- drżącymi ze wzruszenia głosami rozpoczęliśmy swój modlitewno – śpiewny hołd przed mszą świętą stojąc na zabytkowym chórze i wpatrując się  w pełne miłości oczy Czarnej Madonny. Śpiewaliśmy z sercami przepełnionymi uwielbieniem i radością niedowierzając niemalże w szczęście jakie nas spotkało. Gregoriańskie „Ave Maria” wykonane przez Scholę Młodzieżową w połączeniu z „Jasnogórską Bogurodzicą” zaśpiewaną przez chór wywołało u zgromadzonych dreszcz wzruszenia, podobnie jak pozostałe utwory wykonane podczas mszy świętej.

Godz.20.00

„Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały-

wołam do Ciebie z zachwytem-

bądź pozdrowiona”

Uczestniczymy w cotygodniowej Modlitwie Różańcowej „O pokój na świecie”. Bazylikę wypełnia przepiękny Akatyst ku czci Jasnogórskiej Bogurodzicy. Akatyst jest najstarszym hymnem Maryjnym i składa się z pieśni pochwalnych, modlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych. Z zapartym tchem słuchamy śpiewu kantora i chóru. Odnosimy wrażenie, że uczestniczymy w nabożeństwie prawosławnym. Wkrótce nieśmiało próbujemy dołączyć do modlitwy…

Godz.21.00

„Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja…”

Mury Sanktuarium drżą silnym, męskim śpiewem nawołującym tym razem nie do boju lecz do Apelu Jasnogórskiego! To nasi chórzyści nawołują do oddania pokłonu Jasnogórskiej Pani! Pochylamy pokornie głowy przed Jej obliczem składając u jej stóp swe ostatnie błagania, modlitwy i podziękowania za doznane łaski.

Godz.22.00

Wsiadamy do autokarów zmęczeni, ale pełni wrażeń. I już teraz mamy przekonanie, że tu wrócimy. Już teraz w naszych sercach jest ta tajemnicza tęsknota za Twym – Pani ciemnym obliczem, za tymi dwoma bolesnymi rysami na policzku i za pełnym miłości i dobra spojrzeniem

„Jest jeden obraz, który wszystkie oczy więzi

To obraz Matki, nie zapomnij nigdy Jej…”