Zarząd

18 czerwca 2014 r. wybrany został nowy zarząd KSM-u w Leszczynach, oto jego skład:

 

PREZES

Maria  Kuzka

ZASTĘPCA PREZESA

Milena Bugajska

 

SKARBNIK

Paweł  Michta

 

SEKRETARZ

Patrycja  Kołtun

ZASTĘPCA SEKRETARZA

Natalia Kropisz


KSIĄDZ ASYSTENT

Ks. Tomasz Kubicki