1% podatku na Caritas

Św. Brat Albert Chmielowski, którego rok obchodzimy, mawiał „powinno się być dobrym jak chleb”. Tę dobroć możemy świadczyć na wiele sposobów, także poprzez przekazanie 1% podatku. Zachęcamy, by w ten sposób wesprzeć dzieła miłosierdzia Caritas Diecezji Kieleckiej.

Twój dar może stać się wsparciem dla osób chorych, cierpiących, bezdomnych, starszych oraz dzieci i rodzin ubogich. Dzięki pomocy darczyńców możemy prowadzić hospicja, domy opieki, świetlice środowiskowe, schroniska dla bezdomnych i stołówki charytatywne. Pomagamy osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi, przekazujemy żywność potrzebującym, organizujemy kolonie charytatywne oraz szereg innych dzieł miłosierdzia.  W ostatnich latach dzięki wpływom z 1% podatku wybudowaliśmy i prowadzimy Hospicjum im bł. M.Teresy z Kalkuty w Kielcach.

By przekazać 1% podatku na dzieła miłosierdzia Caritas należy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT za 2016 r. wpisać nr KRS 0000198087 i wyliczoną kwotę 1% podatku. Specjalny program do rozliczenia PIT znajduje się na naszej stronie internetowej, natomiast w biurze Caritas przy Placu NMP 1 w Kielcach bezpłatnie pomożemy wypełnić deklaracje PIT osobom pragnącym przekazać 1 % podatku dla Caritas Diecezji Kieleckiej.