75. rocznica potyczki pod Leszczynami

Mija już 75 rocznica, od momentu, kiedy młodzi chłopcy – partyzanci z oddziału „Wybranieccy” Mariana Sołtysiaka „Barabasza” zginęli z rąk niemieckich żandarmów.
Stanisław Łubek „Orlicz”, Sławomir Werens „Sławek”, Stanisław Borkowski „Kanarek”, Henryk Giżycki „Heniek” i Bronisław Sitarski „Tadek” jechali kolejką do Kielc, by zlikwidować przodownika policji kryminalnej Adamczyka, bliskiego współpracownika Franza Witka. Gdy Niemcy zatrzymali pociąg, partyzanci zaczęli uciekać, ponieważ obawiali się, że to zasadzka.
Wydarzenia z 19 lipca 1943 r. uczciliśmy mszą świętą w intencji poległych pod Leszczynami, jak również bohaterów walczących o wolną niepodległą Polskę. Homilię wygłosił ks. Dariusz Tarka. Liturgię oprawił śpiewem leszczyński chór pod przewodnictwem Tomasza Liszki i batutą Zbigniewa Goncerzewicza.
Po mszy zostały złożone kwiaty przy pomniku Armii Krajowej, miejscu poświęconym partyzantom oddziału „Wybranieccy”. A następnie wszyscy przybyli na uroczystość mieli okazję obejrzeć reportaż „W hołdzie bohaterom Gór Świętokrzyskich” przy wojskowej grochówce.
Za udział w uroczystościach i pielęgnowaniu pamięci polskich bohaterów dziękujemy:
– kpt. Pelagii Barwickiej, Amelii Sołtysiak, Małgorzacie Sołtysiak, Amelii Majkowskiej – Młynarczyk, Małgorzacie Sołtysiak Zofii i Antoniemu Nowakom, Wojciechowi Kołodziejowi, mjr Bogusławowi Sitnickiemu, por. Stanisławie Tofil, Danucie Wójcik, Stanisławowi Galerze, prof. Helenie Smolaga- Jastrzębskiej;
– Kołu 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Kielcach,
– Kołu Nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach,
– Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach,
– Związku Strzeleckiego w Kielcach im. J. Piłsudskiego,
– pocztom sztandarowym na czele z Dionizym Krawczyńskim;
– przedstawicielom władz rządowych i samorządowych
– druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z Leszczyn i Mąchocic Kapitulnych,
– delegacjom szkół z Bęczkowa, Mąchocic, im. Stefana Żeromskiego w Cedzynie, im. Noblistów Polski w Leszczynach,
– przedstawicielom stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich
oraz wszystkim przybyłym gościom i parafianom.