Wielka Sobota 2014

Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół milczy i wsłuchuje się w ciszę i pustkę na znak żałoby po odejściu Pana, ale jest  też symbolicznym czekaniem na życie. W Wielką Sobotę Chrystus idzie do piekieł, by odnaleźć tych, co zasnęli w mroku śmierci i przekazać im Dobrą Nowinę: „Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

W tym dniu zostaje poświęcona woda i ogień. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne.

(Rz 6,3-11)
My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć.

Wielki Piątek 2014

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się w kościele Mszy świętej. W tym dniu przeżywamy mękę Jezusa. Wchodzimy w ciemność śmierci. Stoimy pod krzyżem, na którym umiera Chrystus.

(J 18,1-19,42)
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana

Pojmanie Jezusa
E.
Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: + Kogo szukacie? E. Odpowiedzieli Mu: I. Jezusa z Nazaretu. E. Rzekł do nich Jezus: + Ja jestem. E. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: + Kogo szukacie? E. Oni zaś powiedzieli: T. Jezusa z Nazaretu. E. Jezus odrzekł: + Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. E. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: + Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

Wielki Czwartek 2014

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
Jest to dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku, mamy okazję uświadomić sobie,
jak wiele zawdzięczamy kapłanom.

Nasze myśli i najlepsze życzenia kierujemy w stronę wszystkich księży pracujących
w parafii p.w. Św. Jacka w Leszczynach:

ks. Tadeusza Wojtasińskiego ,

ks. Ryszarda Zaborka,

ks. Władysława Świątka

oraz ks. Tomasza Kubickiego.


„Niech Was Pan błogosławi i strzeże!

Niech Wam Pan swój pokój da!

Niech napełni miłością serca Wasze!

On zawsze z Wami jest!”