Wielki Czwartek 2014

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
Jest to dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku, mamy okazję uświadomić sobie,
jak wiele zawdzięczamy kapłanom.

Nasze myśli i najlepsze życzenia kierujemy w stronę wszystkich księży pracujących
w parafii p.w. Św. Jacka w Leszczynach:

ks. Tadeusza Wojtasińskiego ,

ks. Ryszarda Zaborka,

ks. Władysława Świątka

oraz ks. Tomasza Kubickiego.

 

„Niech Was Pan błogosławi i strzeże!

Niech Wam Pan swój pokój da!

Niech napełni miłością serca Wasze!

On zawsze z Wami jest!”

 

(Iz 61,1-3a.6a.8b-9)

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana.