Historia chóru parafialnego

„Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy” /św.Augustyn /

 

 

Obecnie działający chór parafialny powstał w lutym 2001 r. z inicjatywy ks. Tadeusza Wojtasińskiego i organisty – Tomasza Liszki. Jest on kontynuatorem przedwojennej tradycji chóralnej, bowiem w okresie międzywojennym istniał w naszej parafii chór prowadzony przez ówczesnego organistę – Jana Pieniążka. Początki były bardzo trudne. Chórzyści – głównie amatorzy – wymagali nauki sztuki śpiewania od podstaw. Brakowało też głosów męskich, stąd też przez pierwsze lata swego istnienia wykonywaliśmy pieśni w układzie 3-głosowym. Przez następne lata chór w wyniku ciężkiej pracy intensywnie się rozwijał zarówno warsztatowo jak też liczebnie. Aktualnie chór liczy blisko 40 osób.

Pod kierownictwem Tomasza Liszki i dzięki pomocy znanego dyrygenta – Zbigniewa Goncerzewicza, wykonujemy już pieśni w układzie 4-głosowym, w dalszym ciągu doskonalimy i podnosimy swój poziom artystyczny.

 

W swoim repertuarze mamy ponad 200 utworów. Są to pieśni religijne w języku polskim, utwory łacińskie, pieśni patriotyczne i nasze piosenki ludowe. Śpiewem swym ubogacamy liturgię niedzielną i świąteczną. Występujemy również w konkursach, przeglądach, koncertach i uroczystościach patriotycznych. W 2004 roku braliśmy udział w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, gdzie dostaliśmy I wyróżnienie. W 2005 roku chór nasz został ponownie wyróżniony w Konkursie Pieśni Maryjnej. Dwa lata później zdobyliśmy w tymże konkursie III miejsce. W 2009 roku zostaliśmy nagrodzeni III miejscem w V Festiwalu Pieśni Wielkopostnej.

 

Działalność naszego chóru wykracza poza granice parafii. Co rok organizujemy pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, gdzie bierzemy czynny udział w liturgii a po niej prezentujemy swój repertuar w krótkich koncertach. Śpiewem chwaliliśmy Pana i Matkę Bożą w wielu sanktuariach i kościołach w Polsce. Byliśmy m.in. w Licheniu, Piekarach Śląskich, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, na Krzeptówkach w Zakopanem. Ostatnio swoim śpiewem oddaliśmy hołd Matce Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Tradycją naszą stało się również coroczne kolędowanie w okolicznych parafiach.

 

Połączyła nas wszystkich miłość do muzyki i chęć śpiewania na chwałę Pana. Ale chór to nie tylko próby i występy. Chór to jest nasza wielka rodzina. Potrafimy być dla siebie wsparciem w trudnych chwilach życia i uczestniczyć w radościach.

 


„Śpiewać pięknie Bogu to znaczy śpiewać z radością.Co znaczy śpiewać z radością?Znaczy to,aby rozumieć,że nie można wyrazić słowami tego,co śpiewa się sercem” /św.Augustyn /