Organista

TOMASZ LISZKA

> > > > Pisząc o chórze nie sposób nie wspomnieć o osobie naszego organisty, który z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, nie szczędząc trudu i czasu prowadzi w naszej parafii chór, scholę młodzieżową i dziecięcą.

Tomasz Liszka ur. w 1963r. Początkowo kształcił się u prof. Jerzego Rosińskiego, wybitnego organisty, koncertmistrza i pedagoga na co dzień pełniącego funkcję organisty w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Pod wprawnym okiem sławnego mistrza uczył się gry na organach, harmonii i dyrygentury chóralnej. W następnych latach ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie fortepianu, a później Diecezjalne Studium Organistowskie w Kielcach pod dyrekcją ks. prof. Zbigniewa Rogali.

W 1991 roku podjął pracę organisty w Kolegiacie w Wiślicy. Rok później został nauczycielem – wykładowcą w Studium Organistowskim w Kielcach w klasie fortepianu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W kwietniu 1997r. został zatrudniony na stanowisko organisty w Parafii św. Jacka w Leszczynach. Pan Tomasz jest nie tylko ambitnym organizatorem, jest też wielkim miłośnikiem muzyki poważnej i jej krzewicielem. Nasz kościół często rozbrzmiewa wspaniałymi utworami organowymi wielkich mistrzów: Bacha, Haendla, Pachelbela, Regera, Francka i wielu innych.

 

(chórzyści)