II Pielgrzymka ze Świętym Jackiem do Maryi

21 września 2014 r.
Stowarzyszenie „Święty Jacek” i przyjaciele Stowarzyszenia wyruszyli na coroczną Pielgrzymkę ze Świętym Jackiem do Maryi. Jako propagatorzy kultu naszego patrona zorganizowaliśmy kolejny wyjazd, by lepiej poznać cudowną postać Apostoła Północy – Świętego Jacka, za którego pośrednictwem w krótkim życiu naszego Stowarzyszenia już zdarzyło sie wiele niesamowitych faktów.

Relacja z wędrówki:

http://stowarzyszenie.swiety-jacek.pl/component/content/article/1-wydarzenie/40-ii-pilegrzynka-ze-witym-jackiem-do-maryi.html