Jubileuszowy Rok Miłosierdzia „Miłosierni, jak Ojciec”

Rok 2015/16 Papież Franciszek bullą „Misericordiae Vultus” ustanowił Rokiem Miłosierdzia:

W tym Roku Świętym będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest w dzisiejszym świecie! Ileż ran na ciele tylu ludzi, którzy nie mają już głosu, ponieważ ich krzyk osłabł i zamarł z powodu obojętności bogatych narodów”.

Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia”.

 

„To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód!” – podkreśla Ojciec Święty.

Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Również w naszej diecezji będziemy mieli okazję uczestniczyć w obchodach inauguracyjnych. Uroczystości Roku Jubileuszowego rozpoczną się o godz. 15.45 w kościele Trójcy Świętej, by w procesji udać się do Katedry Kieleckiej.

Następnie otwarciem Drzwi Jubileuszowych, tzw. Bramy Miłosierdzia, w Bazylice Katedralnej w Kielcach w III Niedzielę Adwentu, 13 grudnia 2015 r. zostanie symbolicznie rozpoczęty Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia.

Wierni powinni w tym Jubileuszowym Roku uczestniczyć w pielgrzymkach do wyznaczonych kościołów jubileuszowych, które wyznaczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski, aby uzyskać łaski związane z Rokiem Świętym, szczególnie odpusty.

Mottem Roku Jubileuszowego są słowa z Ewangelii według św. Łukasza (6, 36) „Miłosierni, jak Ojciec” („Misericordes sicut Pater”). Logo przedstawia Chrystusa, który jako dobry Pasterz dźwiga zagubionego człowieka.