Komunikat

KOMUNIKAT BISKUPA KIELECKIEGO

DOTYCZĄCY PROFANACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W KOŚCIELE PARAFIALNYM W SOLCU-ZDROJU

Nr OA – 2/15

Kochani Diecezjanie!

Z głębokim żalem przekazuję informację o włamaniu do kościoła parafialnego w Solcu-Zdroju i sprofanowaniu Najświętszego Sakramentu.

Zgodnie z kanonem 1367 Kodeksu Prawa Kanonicznego każdy, kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

Dla nas wierzących Eucharystia jest największą świętością i Jej profanacja napełnia nas wielkim bólem. W najbliższą niedzielę, 11 stycznia, we wszystkich parafiach Diecezji, po każdej Mszy świętej, odśpiewamy suplikacje przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Ufamy, że miłosierny Bóg przyjmie nasze modlitwy wynagradzające i przebaczy tym, którzy dopuścili się profanacji.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa i modlitwy

+ Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

Kielce, dnia 5 stycznia 2015 r.