KOMUNIKAT

KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH

Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce

tel. +48-41-34-45-425, fax: +48-41-34-15-656

Kielce, dnia 8 maja 2020 r. 

Nr OD – 9/20

 

KOMUNIKAT

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego prosi, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele rożnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski zaprasza duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji do podjęcia wyżej wymienionej inicjatywy.

 

Ks. Dariusz Gącik

   WIKARIUSZ GENERALNY