KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ

W związku z zagrożeniem powodowanym przez epidemię koronawirusa 
oraz podjętymi przez władze państwowe decyzjami, od dnia 13 marca br. przez
najbliższe dwa tygodnie w Diecezji Kieleckiej będą obowiązywały następujące
zasady postępowania:
1. Zawiesza się:
– przygotowanie i celebracje sakramentu bierzmowania;
– wielkopostne rekolekcje szkolne i osobne spotkania dla dzieci i młodzieży;
– uroczystości i wydarzenia o zasięgu ponadparafialnym i mające miejsce poza
budynkiem kościoła, jak plenerowe drogi krzyżowe, pielgrzymki, itp.
2. Zaleca się:
– przekazywanie znaku pokoju przez ukłon;
– powstrzymanie się od ucałowania krzyży i relikwii;
– zachowanie szczególnej ostrożności we wszelkich kontaktach duszpasterskich.
3. W zależności od decyzji Konferencji Episkopatu Polski i władz świeckich
niniejszy komunikat będzie uzupełniany.

/-/ Ks. Mirosław Cisowski
DYREKTOR DUSZPASTERSTWA
DIECEZJI KIELECKIEJ