SŁOWO BISKUPA DIECEZJALNEGO

I. Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry! Smutek i przygnębienie, jakie
pojawiły się w wielu miejscach na świecie wywołane epidemią koronawirus
dosięgają i naszych życiowych sytuacji w Polsce. Taka sytuacja budzi nasze
słuszne obawy. Jednak wiara i płynąca z niej nadzieja nakazuje nam ufać Bogu,
który jest miłością (por. 1 J 4,16). On głosem swojego Bożego Syna Jezusa
Chrystusa daje nam odpowiedź na nasze pytanie: „Panie, do kogóż pójdziemy?”
(J 6,68). I słyszymy pełne troski wołanie Boskiego Odkupiciela: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30).
II. Jezus Chrystus pokrzepia nas swoim Słowem Dobrej Nowiny, łaską
sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Stawia też wokół nas
ewangelicznie dobrych ludzi i kompetentnych pracowników służb medycznych
i sanitarnych, którzy udzielają stosownych rad i zaleceń.
Ufając, że „Bóg jest większy” (1 J 3,20) modlimy się gorąco i nie
zamykamy naszych kościołów i kaplic. W tej sytuacji mamy prawo być
wrażliwi i roztropnie ostrożni, dlatego, jeśli jest takim wasze życzenie,
przyjmujcie Komunię św. na rękę w sposób tego najgodniejszy. Niech nikt –
wbrew swojej wrażliwości – nie czuje się zraniony w swoim sumieniu z racji
nieuczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza osoby starsze. Niech
jednak modlitwa wypełni ten czas w naszych domach, zwłaszcza Różaniec św.
i koronka do Bożego Miłosierdzia. Za wzorem dobrego Samarytanina
i świętych, tak jak św. Szymon z Lipnicy i św. Alojzy Gonzaga, nie
ograniczajmy posługi wobec chorych, posług pogrzebowych i tych
wynikających z racji duszpasterskich. Naszym nabożeństwom wielkopostnym –
Drodze Krzyżowej i Gorzkim Żalom – nadajmy charakter przebłagalny, a po
każdej Mszy św. śpiewajmy suplikacje.
III. W takiej sytuacji nie bez znaczenia są wszystkie komunikaty władz
państwowych, służb medycznych oraz głos Konferencji Episkopatu Polski.
Pełni ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie swoimi uczyńmy słowa:
„Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego sługi i błaganie Twego
ludu (…) ilekroć będą wołać do Ciebie” (1 Krl 8,52).
Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka wstawia się za nami u Boga.
Moi drodzy! Miejcie pewność, że zawsze macie swoje miejsce w mojej
modlitwie i pasterskiej trosce mojego serca.

Z darem błogosławieństwa i modlitwy

Wasz Biskup
† Jan Piotrowski

_______________________________
KURIA DIECEZJLANA
W KIELCACH