Konkurs Multimedialny „Objawienia Fatimskie”

Regulamin Konkursu Multimedialnego 
„Objawienia Fatimskie” 
dla młodzieży gimnazjalnej,
organizowanego przez Stowarzyszenie „Święty Jacek” w Leszczynach

Cele konkursu:

Zachęcanie młodzieży do poznawania literatury o tematyce religijnej, pogłębianie ich wiedzy dotyczącej kultu świętych.

Wspieranie młodzieży w pogłębianiu uczuć religijnych.

Terminy:

I etap – prace  należy dostarczyć do organizatorów (Alicja Staszewska, Dorota Tokarska, Elżbieta Sańpruch, ksiądz Marek Dumin, ksiądz Władysław Świątek) w terminie do 13 maja.

II etap – prezentacja 5 najlepszych prac przed komisją

III etap – prezentacja 3 najlepszych prac dla Parafian w czasie odpustu Parafialnego – 17 sierpnia 2017 r.

Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Prezentację multimedialną na temat Objawień Fatimskich należy przygotować w programie Power Point

2. Prezentacja powinna zawierać tekst i fotografie

3. Dopuszcza się stosowanie plików audio i video

4. Pracę należy dostarczyć na własnym nośniku CD

5. Prezentacja powinna zawierać minimum 15 a maksymalnie 25 slajdów

6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Stowarzyszenia „Św. Jacek”.

Ocenie podlegają:

– Zgodność z tematem, samodzielność, estetyka pracy, oryginalność pomysłu

Treść prezentacji i dobór fotografii

Zastosowanie multimediów

Opracowanie graficzne okładki płyty