Konkurs!

KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTEJ TERESIE Z AVILA

dla szkół podstawowych klas IV – VI

organizowany z okazji obchodów 500-lecia Jej urodzin

Dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszego dekanatu, proponujemy poznanie życia św. Teresy…

 

 

 

 

Piosenka o św. Teresie – posłuchaj:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-pAhfKrdT_w[/embedyt]

Szczegóły konkursu oraz materiał – poniżej:

REGULAM KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTEJ TERESIE Z AVILA

dla szkół podstawowych klas IV – VI

organizowanego z okazji obchodów 500-lecia Jej urodzin

R E G U L A M I N

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Cele konkursu:

– zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia, utrwalenia wiedzy o życiu i działalności św. TERESY Z AVILA;

– motywowanie do naśladowania świętej oraz budzenie postawy szacunku wobec postaci św. Teresy z Avila;

– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy o Świętej;

– stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień;

– integracja szkół, parafii;

– pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na przykładzie nauki św. Teresy z Avila.

2. Konkurs organizowany jest przez Parafię M.M.P. Matki Kościoła w Kielcach – Dąbrowie, Szkołę Podstawową nr 4 w Kielcach,  zasadniczo dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI (za zgodą katechetów mogą do niego przystąpić uczniowie gimnazjów lub nawet III klasy szkoły podstawowej)

§ 2

Etapy konkursu

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

I. etap szkolny w formie testu wyboru (zadania zamknięte i zadania otwarte);

II. etap rejonowy w formie testu wyboru (zadania zamknięte i zadania otwarte)

III. finał – forma ustna

2. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu:

– do etapu rejonowego kwalifikuje się 3 (trzech) najlepszych uczniów z danej szkoły, którzy uzyskali powyżej 50% określonej liczby punktów.

W razie gdyby liczba uczestników konkursu, którzy osiągnęli najwyższą ilość punktów przekraczała ustaloną w regulaminie konkursu, należy we własnym zakresie dokonać rozstrzygnięcia tak,  by  do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko wymagana ilość najlepszych uczniów.

3. Do finału przechodzi 6 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów

W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów w  etapie rejonowym, bądź w finale, o kolejności miejsc decydują punkty zdobyte we  wcześniejszym etapie.

4. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

etap szkolny na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie

etap rejonowy i finał – sale przy Parafii M.M.P. Matki Kościoła w Kielcach – Dąbrowie

§ 3

1. Literatura obowiązkowa:

I. etap szkolny – elektroniczna broszura przygotowane na podstawie materiałów duszpasterskich Małego Gościa Niedzielnego „Bóg sam wystarczy”, Roraty 2014.

II. etap rejonowy – ww. materiały z rorat oraz internetowa Wikipedia.

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-15a.php3,

http://www.vismaya-maitreya.pl/wielcy_ludzie_sw_teresa_z_avila.html,

III. finał – materiały z rorat, internetowa Wikipedia. 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-15a.php3,

http://www.vismaya-maitreya.pl/wielcy_ludzie_sw_teresa_z_avila.html

umiejętność wyjaśnienia pojęć ( nowych słów) występujących w materiałach podanych w/w materiałach

podstawowe wiadomości z geografii dotyczące miejsc wzmiankowanych w/w materiałach

§ 4

Terminy konkursu

1. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

I. etap szkolny 09 marca 2015 r.

II. etap rejonowy i finał26 marca 2015 r.

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych Przewodniczący komisji Konkursowej przesyła protokół z przeprowadzonego konkursu wraz z wynikami do dnia 18 marca 2015r , do Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach

Adres: emsp4@onet.pl lub sp4@onet.poczta.pl

Karta zgłoszenia – wzór

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła, Parafia

Liczba zdobytych punktów

Imię i nazwisko przygotowującego

1.

2.

3.

Z podaniem nazwy szkoły i parafii

§ 5

Zgłoszenie do konkursu

W celu otrzymania zestawu pytań do etapu szkolnego proszę o wcześniejsze zgłoszenie szkoły na adres: emsp4@onet.pl lub nr tel. 600 710 850 – Elżbieta Moskwa

§ 6

Nagrody

Komisja Konkursowa zwycięzcom przyzna nagrody oraz dyplomy.

I miejsce – dziesięciomiesięczne stypendium uczniowskie w wysokości 100,- zł (od kwietnia 2015 do stycznia 2016 r.)

II miejsce – ośmiomiesięczne stypendium uczniowskie w wysokości 100,- zł (od kwietnia do listopada 2015 r.)

III miejsce – sześciomiesięczne stypendium uczniowskie w wysokości 100,- zł (od kwietnia do września 2015 r.)

3 wyróżnienia nagrody rzeczowe

do pobrania: Teresa.docx