Na przyrodniczo – historycznym szlaku im. Wybranieckich

W ostatni poniedziałek wakacji 25.08.2014 r. ok. 50-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii wyruszyła na rajd pod kątem poznania historii partyzantów DW Wybranieckich dowodzonych przez Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, którzy stacjonowali lasach Cisowskich k. Daleszyc.

Pierwszym przystankiem był XVIII – wieczny kościół p.w. Św. Wojciecha w Cisowie.  Corocznie kombatanci, żołnierze AK, ich rodziny i potomkowie spotykają się tu na Mszy św., aby modlić się za poległych bohaterów.  Świątynia ta nazywana jest „AK-owskim kościołem garnizonowym”. Kombatanci związani z Cisowem wspierali remont świątyni. Ufundowali także kilka tablic pamiątkowych i pomnik. Szczególnie wymownym znakiem jest obraz Matki Bożej Patronki Żołnierzy Armii Krajowej. Taki sam został kiedyś podarowany Papieżowi Janowi Pawłowi II.
Następnie przewodnik Paweł Kosin – pracownik Nadleśnictwa Daleszyce poprowadził naszą grupę leśną Ścieżką Przyrodniczo – Historyczną im. Wybranieckich. Spacer był okazją po podziwiania przyrody, a także… zebrania grzybów z trasy. Ale przede wszystkim opowieścią o wydarzeń historycznych, chwały i męstwa miejscowej ludności, ale też ludzkich dramatów i bolesnych ran zadanych przez okupantów pragnących, na przełomie ostatnich dziesięcioleci odrzeć Polaków z godności i prawa do niepodległej Ojczyzny. Szliśmy śladami partyzantów, którzy mieli tu swoje miejsce stacjonowania, gdzie podejmowali decyzje związane z walką z wrogiem. W środku boru były budynki, stajnie, szpital. Las ten był miejscem odpoczynku i schronienia.
Ostatnim przystankiem było ognisko w Niwach w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Daleszyce.
Organizatorzy ? Proboszcz parafii p.w. Św. Jacka w Leszczynach oraz Stowarzyszenie „Święty Jacek” serdecznie dziękują za pomoc w zorganizowaniu historycznego rajdu:
– Starostwu Powiatowemu w Kielcach;
– Nadleśnictwu Daleszcyce;
– Proboszczowi parafii p.w. Św. Wojciecha w Cisowie Franciszkowi Berakowi.