Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkiego Postu 15.03.2020r.

1. Przeżywaliśmy w minionym tygodniu rekolekcje, wiele z nas przystąpiło do spowiedzi. Trwajmy w łasce uświęcającej i postanowieniach wielkopostnych.

2. W kalendarzu liturgicznym kościoła w tym tygodniu obchodzimy w czwartek, Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

3. Drodzy parafianie w związku z panującym wyjątkowym stanem zagrożenia powodowanym przez pandemię koronawirusa, zostały wprowadzone szczególne środki ostrożności dotyczące naszego życia religijnego. Co należy wiedzieć?

  • Msze Św. W naszej parafii w najbliższą niedzielę będą odbywać się w normalnym porządku. Należy jednak podkreślić, że osoby które w swoim sumieniu czują obawę przed zarażeniem się lub ich stan zdrowia mógłby narazić ich lub inne osoby na zarażenie są zwolnione z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Św. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych (szczególnie narażonych), dzieci i ich opiekunów oraz osoby o obniżonej odporności. (Dekret Ks. Biskupa Ordynariusza)
  • Osoby, które nie będą mogły udać się do kościoła z podanych powyżej przyczyn, zachęcamy aby uczestniczyły we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji lub transmisji internetowych. Zachęcamy również do wspólnej modlitwy w gronie rodzinnym. Niech Dzień Pański mimo wszystko pozostanie dniem szczególnej bliskości z Bogiem na modlitwie.
  • Osoby, które nie będą uczestniczyć we Mszy Św. w kościele, a tym samym przyjąć Komunii Świętej w sposób fizyczny mogą to uczynić przez komunię duchową to znaczy poprzez wzbudzenie w sobie pragnienia bliskości z Jezusem Chrystusem Eucharystycznym. Warunkiem oczywiście pozostaje bycie w stanie łaski uświęcającej.
  • Komunia Święta będzie udzielana przez kapłanów w sposób tradycyjny w takim porządku jak bywało to do tej pory. Jeżeli jakieś osoby wyrażają chęć przyjęcia Komunii Świętej poprzez udzielenie jej „na rękę” prosimy aby gest wyciągniętej ręki był wyraźny i widoczny dla kapłana udzielającego Komunii. Przyjętą „na rękę” hostię należy spożyć w obecności kapłana.
  • Znak pokoju przekazujemy sobie poprzez skłon głowy. Jest to gest wyrażający również nasze głębokie pojednanie z bliźnim. 
  • Zgodnie z zaleceniami – dla zachowania higieny, kropielnica znajdująca się w przedsionku Kościoła nie jest napełniona wodą święconą.
  • Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady higieny i bezpieczeństwa. Zarówno przed przyjściem do kościoła jak i po powrocie do domu (min. mycie rąk).

4. Do odwołania zawieszone zostaje przygotowanie do Sakramentu I-szej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania, zawieszone również zostaje podpisywanie Dzienniczków Dzieci I-szo Komunijnych i indeksów Kandydatów do Bierzmowania. Udział w nabożeństwie Drogi krzyżowej również jest nieobowiązkowy.

5. Prosimy Rodziców o rozwagę i zastosowanie się do próśb, które były do was skierowane w momencie zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach. Dzieci niech pamiętają że to nie są ferie, trzeba ograniczyć wyjście z domu i kontynuować naukę w domu bo przecież egzaminy w VIII klasie maturalne jaki i do przyjęcia Sakramentów Św. nie są odwołane. Wszelkie pytania dotyczące kwestii I Komunii Świętej i Bierzmowania kierujcie do nas drogą elektroniczną poprzez stronę Faceboook`okwą parafii, telefonicznie bądź mailowo.

6. Z powodu pandemii koronawirusa, zgodnie z zarządzeniem władz zostały odwołane wszystkie imprezy masowe. W związku z tym odwołany jest też wyjazd Naszych Parafian na Misterium Męki Pańskiej do Krakowa.

7. Można już rezerwować intencje mszalne na drugie półrocze 2020r.

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom Leszczyn. Byli obecni: Kaczmarczyk Beata, Kaczmarczyk Natalia, Królicka Paulina, Kubiec Łucja, Wincenty Bednarz.

Do sprzątania w najbliższą sobotę na godz. 900, zapraszamy kolejnych mieszkańców Leszczyn.