Ogłoszenia parafialne na XX Niedzielę Zwykłą 19.08.2012 r.

1. W kalendarzu liturgicznym Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

W poniedziałek, Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;

We wtorek, Św. Piusa X, papieża;

W środę, Najświętszą Maryję Pannę, Królową;

W piątek, Św. Bartłomieja, apostoła.

2. Dziękuję Stowarzyszeniu Św. Jacek za zorganizowanie w dniu odpustu festynu rodzinnego, szczególnie wyrażam uznanie Strażakom z Mąchocic Kapitulnych i z Leszczyn za czuwanie nad organizacją i porządkiem. Dziękuję także za duże zaangażowanie Kołom Gospodyń Wiejskich z Leszczyn i Mąchocic, Chórowi i Scholi parafialnej na czele z Panem Organistą.

Wyrazy szczególnego podziękowania chciałbym złożyć wszystkim, którzy okazali szczególne wsparcie i pomoc przy organizacji Dnia Św. Jacka. Lista Sponsorów Jest wywieszona w gablocie przy kościele.

3. W dniu 08 ? 09 września (sobota i niedziela), realizowany będzie projekt pt.: ?Europejskie Dni Dziedzictwa w parafii p. w. Św. Jacka w Leszczynach. Tajemnice codzienności: obrzędy religijne w naszym życiu? (program podany jest w gablocie).

4. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 1600 na plebani odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.

5. Zgodnie z komunikatem Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana odczytanym w dniu odpustu dzisiaj po Mszach Św. zbiórka do puszek dla poszkodowanych z okolic Kielc i Jędrzejowa w wyniku burz i huraganu.

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom Leszczyn Skała. Byli obecni: Bożena Dależyńska; Krystyna Dależyńska; Agnieszka Dależyńska; Helena Wojtyna; Aneta Wojtyna; Stefania Stelmaszczyk; Justyna Korus; Dorota Korus; Janina Zych; Ewelina Fąfara; Magdalena Guzikowaka; Wiesława Stelmaszczyk.

W najbliższą sobotę zapraszam mieszkańców z Radlina Ulicy.