Ogłoszenia parafialne na XXVII Niedzielę Zwykłą 07.10.2018 r.

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzimy:

We wtorek, wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

W sobotę, wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

2. Ksiądz Rektor Seminarium Duchownego w Kielcach dziękuje za zorganizowanie parafialnego dnia seminaryjnego, za dar wspólnej modlitwy i za materialne wsparcie seminarium.

3. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 900 spotkanie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych.

4. Dzisiaj po Mszy św. O godz. 1030 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania i ich rodzicami.

5. Poświęcenie różańców Dzieci I-szo Komunijnych dzisiaj, na Mszy św. o godz. 1600 dzieci przychodzą wraz z rodzicami. Różańce nabywamy we własnym zakresie.

6. 12 października odbędzie się uroczystość nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie Szkole w Mąchocicach Kapitulnych. Ceremonia rozpocznie się Mszą św. w kościele parafialnym w Leszczynach o godz. 1000, a od 1200 dalszy ciąg w Szkole Podstawowej w Mąchocicach.

7. W przyszłą niedzielę 14 października, jak co roku, przeżywać będziemy kolejny „Dzień Papieski” w Polsce i poza jej granicami.  Tego dnia odbywają się sesje naukowe poświęcone nauczaniu Papieża Polaka św. Jana Pawła II, imprezy kulturalne i zbiórka pieniędzy we wszystkich kościołach w Polsce. Będziemy więc mogli wesprzeć Dzieło Nowego Tysiąclecia składając ofiary do puszek przed kościołem.

8. W związku z pojawiającymi się przypadkami uszkodzeń obiektów cmentarnych na skutek zdarzeń losowych, przypominamy, że każdą parafię posiadającą cmentarz obowiązuje podpisana przez Ks. Biskupa „instrukcja w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie diecezji kieleckiej”. Zgodnie z tą instrukcją parafia winna dokonać ubezpieczenia cmentarza od odpowiedzialności cywilnej (np. skręcenie lub złamanie nogi) – i w naszym przypadku takie ubezpieczenie jest zawarte. Dalej instrukcja podaje – parafia nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych od przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia czy aktu wandalizmu, mogą i powinni dokonywać indywidualnie właściciele grobów. Trzeba też pamiętać, że nasz cmentarz jest wpisany do obiektów zabytkowych i nic nie możemy sami robić bez zgody odpowiednich organów urzędowych. Na wycięcie każdego drzewa, a nawet obcięcie gałęzi musimy dostać zgodę od Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a nie jest to takie proste bo temat ten był już przerabiany kilka razy. Możemy dostać zgodę na jedno lub parę drzew ale na pewno nie na wszystkie które byśmy chcieli, ponieważ są one traktowane jak zabytek.

9. 20 października Stowarzyszenie Św. Jacek organizuje pielgrzymkę do Niepokalanowa. Chęć udziału zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii. Szczegółowy program pielgrzymki jest wywieszony w gablocie, a dzisiaj Stowarzyszenie zaprasza po każdej Mszy św. na coś słodkiego.

10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę mieszkańcom Mąchocic Kapitulnych. Byli obecni: Więcek Marianna, Więcek Julia, Krogulec Aniela, Karyś – Obara Katarzyna, Karyś Dominika, Kaleta Maria .

W związku z uroczystościami w Szkole Podstawowej do sprzątania kościoła zapraszamy rodziców dzieci uczących się w szkole w czwartek po Różańcu.