Program wizyt duszpasterskich

Rozpoczynamy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Pragniemy w miarę możliwości spotkać się ze wszystkimi domownikami. Do wizyty należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Dzieci przygotowują także zeszyty do religii.
Prosimy o pojazd na godz. 9.30 oraz na godziny popołudniowe.


Program wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:

I TYDZIEŃ:

29.12.2015 – wtorek: Mąchocice Górne numery od 1b do 35 (p. Obara Marek) – dwóch księży z obu stron

30.12.2015 – środa: Mąchocice Górne od p. Siewierskiego Mirosława, a następnie od numeru 37 do 56 (p. Sadłos) – dwóch księży z obu stron

31.12.2015 – czwartek: Podmąchocice – dwóch księży z obu stron

02.12.2015 – sobota: Ameliówka, Golica i ulice przy szkole – jeden ksiądz. Mąchocice Kapitulne od krzyżówki (p. Harczuk) do krzyżówki z ulicą przy szkole – drugi ksiądz.

II TYDZIEŃ:

04.01.2016 – poniedziałek: od godz. 9.30 – Mąchocice Dolne od krzyżówki prawa strona w kierunku Masłowa – dwóch księży z dwóch stron

05.01.2016 – wtorek: od godz. 9.30 – Mąchocice Dolne od krzyżówki lewa strona w kierunku Masłowa – dwóch księży z dwóch stron

07.01.2016 – czwartek: od godz. 15.30 – Leszczyny od numeru 103C (p. Misztal przy hotelu Uroczysko) do numeru 98 (p. Niebudek Krzysztof) – jeden ksiądz

08.01.2016 – piątek:

od godz. 9.30 – Kopcówki i Leszczyny Skała – jeden ksiądz;

od godz. 15.30 – Leszczyny od numeru 95 (p. Cedzyński Eugeniusz) do numeru 89L (p. Grzelak) – drugi ksiądz;

od godz. 15.30 – Leszczyny druga strona- od numeru 95B (p. Siwiec Edward) do numeru 79 (p. Wojtasik Tadeusz) – trzeci ksiądz.

09.01.2016 – sobota:

od godz. 9.30 Mąchocice Kap. Zakaniów od krzyżówki (kierunek na Bęczków) – dwóch księży z dwóch stron.

od godz. 14.00 – Leszczyny od numeru 88A ( p. Kołtun Krzysztof) do numeru 82C (p. Kania Stanisław) – jeden ksiądz.

III TYDZIEŃ:

11.01.2016 – poniedziałek:

od godz. 9.30 – Cedzyna Góra dwóch księży z obu stron;

od godz. 15.30 – Leszczyny od Pedrycza Jana do Kwietnia Wiesława, a następnie od Pani Serwańskiej do Pana Namiel.

12.01.2016 – wtorek: od godz. 9.30 – Cedzyna Kawiarnia dwóch księży z obu stron.

13.01.2016 – środa: od godz. 15.30 – Leszczyny domy w wąwozie za Kościołem a następnie od Pani Walasek w kierunku Mąchocic.

Drugi ksiądz – Leszczyny nr. 96a, 96, 97, 97a, 97c, 97e.

14.01.2016 – czwartek:

od godz. 9.30 – Cedzyna Piaski, domy nad Zalewem, za groblą jeden ksiądz.

Od godz. 15.30 – jeden ksiądz uliczki za Kawiarnią z numerami 1,2  i domy w kierunku Woli Kopcowej. Drugi ksiądz – Leszczyny po obu stronach, od Pani Grzegolec Krystyny nr. 66 do 54 i 54a Łakomiec Krzysztof.

15.01.2016 – piątek:

od godz. 9.30 – Radlin Ulica jeden ksiądz,

od godz. 15.30 – Leszczyny od nr. 53 Radek Jan do nr. 44a Kaczmarczyk Stanisław. Drugi ksiądz Cedzyna za sklepem wzdłuż trasy szybkiego ruchu.

16.01.2016 – sobota:

od godz. 9.30 –  Radlin Ogrodzenie dwóch księży;

od godz. 14.00 – Leszczyny od nr. 43 Syska Bolesław do Szkoły.

IV TYDZIEŃ:

18.01.2016 – poniedziałek:

od godz. 9.30 – Radlin lewa strona w kierunku Górna, od pani Koruch do pana Kwiecińskiego dwóch księży;

od godz. 15.30 – Leszczyny od pana Mańki do pana Kalety jeden ksiądz.

19.01.2016 – wtorek:

od godz. 9.30 – Radlin Lewa strona w Kierunku Górna od pana Bielata do pani Chrabąszcz nr. 148/150 dwóch księży;

od godz. 15.30 – Leszczyny od pani Waldon nr.21 do pana Czai drugi ksiądz.

20.01.2016 – środa:

od godz. 9.30 – Radlin od pana Banaka nr. 209 (przed stacją benzynową) do pana Stachurskiego nr. 152 jeden ksiądz i prawa strona od pani Jawor do pani Kmiecik nr. 141 drugi ksiądz[

od godz. 15.30 – Leszczyny od pana Sańprucha do pani Bednarz 2a.

21.01.2016 – czwartek:

od godz. 9.30 – Radlin prawa strona od pana Ksela nr. 139 wraz z uliczką Niestachowską do pana Gała jeden ksiądz i od uliczki Niestachowskiej do pani Zalińskiej nr. 77 drugi ksiądz;

od godz. 15.30 – Leszczyny od pana Kmiecika ostatni dom przed Bęczkowem do pana Stachury nr. 1 (w kierunku kościoła).

22.01.2016 – piątek:

od godz. 9.30 – Cedzyna prawa strona w kierunku Kielc bez uliczek, początek kolędy od Domaszowic jeden ksiądz;

od godz. 9.30 – Jeden ksiądz Radlin od pana Hińczy nr. 76b do pana Wedziuka nr. 29a jeden ksiądz i drugi ksiądz;

od godz. 15.30 – od Pana Sobieraja nr.4a do nr. pana Zaniuka nr. 30a.

23.01.2016 – sobota:

od godz. 9.30 –  Cedzyna przy szosie lewa strona w kierunku Kielc dwóch księży.

V TYDZIEŃ:

25.01.2016 – poniedziałek:

od godz. 9.30 – Leszczyny od p. Chrabąszcza nr. 89 po jednej stronie a następnie domy nad zalewem i w kierunku krzyża do p. Niekry nr. 98g jeden ksiądz;

od godz. 15.30 – Cedzyna uliczka koło pani Piotrowskiej z numerami 166 i pana Dudzika z numerami 172 i 176 jeden ksiądz.

26.01.2016 – wtorek:

od godz. 15.30 – Uliczki od pana Kurpia z numerami 178 i 180 oraz pani Kwiatkowskiej z numerami 192 jeden ksiądz.

 

Ofiary z kolędy są przeznaczone na budowę cmentarza.