Przysłowia na grudzień


Im więcej zimą wody, tym więcej wiosna pogody.

Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.

Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada.