Słowo na listopad

Błogosławieni ubodzy w duchu… Błogosławieni, którzy się smucą…
Błogosławieni cisi… Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…
Błogosławieni miłosierni… Błogosławieni czystego serca… Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój… Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości…
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was..
Cieszci
e się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. (Mt 5,1-12a)