V Ewangelia – Całun Turyński

Piątkowa Droga Krzyżowa poprzedzona była prelekcją Stowarzyszenia Święty Jacek nt. V Ewangelii, którą jest Całun Turyński. Przedstawione metody badań utwierdzają nas w cudzie Całunu, w który okryty był Jezus Chrystus po ukrzyżowaniu i złożeniu do grobu.

Całun to ręcznie utkane płótno o wymiarach 413 x 115 cm.

 

Na nim z odległości kilku metrów wyraźnie i bez dodatkowych przyrządów widać postać mężczyzny z licznymi ranami na plecach, głowie, ramionach oraz wyraźną pojedynczą raną kłutą pomiędzy 5 a 6 żebrem. W miejscach ran zalega wyciekająca z nich krew grupy AB, tym obfitsza im większa jest rana. W toku badań stwierdzono, że obraz człowieka to negatyw, podobny do tego jaki powstaje na kliszy fotograficznej. Rany tworzą z kolei tzw. obraz odciśnięty, jest udowodnione naukowo, że najpierw powstał obraz odciśnięty, a więc krew na całunie a dopiero potem obraz negatywowy.

Prowadzone sprawdzanie pochodzenia cudownej tkaniny pod wieloma aspektami potwierdza pochodzenie z czasów i miejsca, w którym Jezus żył, nauczał, zmarł, a potem zmartwychwstał.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!