Konkurs „Jackowe pierogi”

Proboszcz parafii pw. Św. Jacka w Leszczynach i Stowarzyszenie „Święty Jacek” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału parafian w konkursie „Jackowe pierogi”, który odbędzie się na festynie zorganizowanym z okazji odpustu parafialnego w dniu 17 sierpnia 2014 roku..

Regulamin konkursu „Jackowe pierogi”

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Święty Jacek”.
  2. Konkurs organizowany jest z okazji odpustu parafialnego.
  3. W konkursie mogą brać udział zespoły 3 osobowe z terenu parafii Leszczyny.
  4. Uczestnicy przygotowują na własny koszt wybrany przez siebie rodzaj pierogów (nie mniej niż 40 sztuk każdego rodzaju)
  5. Produkty przeznaczone do degustacji powinny zostać oznaczone – informacja o nazwie produktu, imiona i nazwiska wykonawców oraz miejscowość.
  6. Organizator zapewnia miejsce na prezentację potraw.
  7. Konkursowe pierogi oceniać będzie 3-osobowa komisja powołana przez organizatora.
  8. Komisja oceniać będzie: walory estetyczne i smakowe z uwzględnieniem tradycji kulinarnej regionu

–         sposób podania (wygląd i estetyka)

–         oryginalność i pomysłowość

9. Komisja przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.

11. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej.

12. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie grup do 10 sierpnia pod nr tel. 693344240  lub drogą mailową: stowarzyszenie.sw.jacek@gmail.com

13. Każdy uczestnik przez fakt wzięcia udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację informacji i zdjęć z przebiegu konkursu.